ISO 3166-2:MK

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

ISO 3166-2:MK është hyrja e Maqedonisë në ISO 3166-2, pjesë e standardeve ISO 3166, e publikuar nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO), e cila i përcakton kodet për emrat e nëndarjeve (p. sh., provincat ose shtete) e të gjitha shteteve të koduara në  ISO 3166-1.

Aktualisht për Maqedoninë, kodet ISO 3166-2 janë përcaktuar për 84 komuna. Dhjetë nga komunat përbëjnë Qytetine Shkupit.

Kodet aktuale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Emrat nënndarje janë të listuara si standardi ISO 3166-2 i publikuar nga ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA).

Emrat e nëndarjeve janë të rradhitura sipas alfabetit të gjuhës maqedonase të romanizuar (ndryshe nga in origjinal cirilik): a-c, č, d-s, š, t-z, ž.

    Kodi Emri i nëndarjes Qytetin e Shkupit
MK-01 Aeorodromi
MK-02 Haraçina
MK-03 Berova
MK-04 Manastiri
MK-05 Bogdanci
MK-06 Bogovina
MK-07 Bosilova
MK-08 Bërvenica
MK-09 Buteli
MK-77 Qendra
MK-78 Qendra Zhupë
MK-79 Çairi
MK-80 Çashka
MK-81 Çeshinovë-Oblesheva
MK-82 Çuçer Sandeva
MK-21 Dibër
MK-22 Debarcë
MK-23 Dellçeva
MK-25 Demir Hisari
MK-24 Demir Kapija
MK-26 Dojrani
MK-27 Dollneni
MK-28 Drugova
MK-17 Gazi Baba
MK-18 Gjevgelia
MK-29 Gjorçe Petrovi
MK-19 Gostivari
MK-20 Gracka
MK-34 Belimbegu
MK-35 Jegunoci
MK-37 Karbinca
MK-38 Karposhi
MK-36 Kavadari
MK-40 Kërçova
MK-39 Kisella Voda
MK-42 Koçni
MK-41 Konça
MK-43 Kratova
MK-44 Kriva Pallanka
MK-45 Krivogashtani
MK-46 Krusheva
MK-47 Kumanova
MK-48 Likova
MK-49 Llozova
MK-51 Kamenica
MK-52 Brodi
MK-50 Mavrova dhe Radostusha
MK-53 Mogilla
MK-54 Negotina
MK-55 Novaci
MK-56 Novosella
MK-58 Ohri
MK-57 Oslomeja
MK-60 Pehçeva
MK-59 Petroveci
MK-61 Pllasnica
MK-62 Prilepi
MK-63 Probishtipi
MK-64 Radovishi
MK-65 Rankoci
MK-66 Resnja
MK-67 Rosomani
MK-68 Saraji
MK-70 Sopishti
MK-71 Nagoriçi i Vjetër
MK-72 Struga
MK-73 Strumica
MK-74 Studeniçani
MK-69 Sveti Nikolla
MK-83 Shtipi
MK-84 Shuto Orizari
MK-75 Tearca
MK-76 Tetova
MK-10 Vallandova
MK-11 Vasileva
MK-13 Velesi
MK-12 Vevçani
MK-14 Vinica
MK-15 Vraneshtica
MK-16 Vrapçishti
MK-31 Zajazi
MK-32 Zelenikova
MK-33 Zërnoci
MK-30 Zhelina

Ndryshimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ndryshimet e mëposhtme për hyrjet janë shpallur në buletinin e ISO 3166 / MA që nga botimi i parë i ISO 3166-2 në vitin 1998::

Buletini Data e lëshuar Përshkrimi i ndryshimeve në buletin Ndryshim i kodi/nënndarjes
http://www.iso.org/iso/iso_3166-2_newsletter_i-8_en.pdf Arkivuar 30 mars 2012 tek Wayback Machine 2007-04-17 Shtim i nënndarjeve administrative dhe të

elementeve të kodit të tyre

Shtohen nënndarjet:

84 komuna

Newsletter I-9 2007-11-28 Shtim i elementeve numerike kodit Kodet:

ndryshohet formati (shih më posht)

Newsletter II-3 2011-12-13

(përmirësuar
2011-12-15)

Ri-rënditja alfabetike

Kodet ndryshuar në Newsletter I-9[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Para     Pas Emri i nëndarjes
MK-AD MK-01 Aeorodromi
MK-AR MK-02 Haraçina
MK-BR MK-03 Berova
MK-TL MK-04 Manastiri
MK-BG MK-05 Bogdanci
MK-VJ MK-06 Bogovina
MK-BS MK-07 Bosilova
MK-BN MK-08 Bërvenica
MK-BU MK-09 Buteli
MK-CE MK-77 Qendra
MK-CZ MK-78 Qendra Zhupë
MK-CI MK-79 Çairi
MK-CA MK-80 Çashka
MK-CH MK-81 Çeshinovë-Oblesheva
MK-CS MK-82 Çuçer Sandeva
MK-DB MK-21 Dibër
MK-DA MK-22 Debarcë
MK-DL MK-23 Dellçeva
MK-DM MK-25 Demir Hisari
MK-DK MK-24 Demir Kapija
MK-SD MK-26 Dojrani
MK-DE MK-27 Dollneni
MK-DR MK-28 Drugova
MK-GB MK-17 Gazi Baba
MK-GV MK-18 Gjevgelia
MK-GP MK-29 Gjorçe Petrovi
MK-GT MK-19 Gostivari
MK-GR MK-20 Gracka
MK-IL MK-34 Belimbegu
MK-JG MK-35 Jegunoci
MK-KB MK-37 Karbinca
MK-KX MK-38 Karposhi
MK-AV MK-36 Kavadari
MK-KH MK-40 Kërçova
MK-VD MK-39 Kisella Voda
MK-OC MK-42 Koçni
MK-KN MK-41 Konça
MK-KY MK-43 Kratova
MK-KZ MK-44 Kriva Pallanka
MK-KG MK-45 Krivogashtani
MK-KS MK-46 Krusheva
MK-UM MK-47 Kumanova
MK-LI MK-48 Likova
MK-LO MK-49 Llozova
MK-MK MK-51 Kamenica
MK-MD MK-52 Brodi
MK-MR MK-50 Mavrova dhe Radostusha
MK-MG MK-53 Mogilla
MK-NG MK-54 Negotina
MK-NV MK-55 Novaci
MK-NS MK-56 Novosella
MK-OD MK-58 Ohri
MK-OS MK-57 Oslomeja
MK-PH MK-60 Pehçeva
MK-PE MK-59 Petroveci
MK-PN MK-61 Pllasnica
MK-PP MK-62 Prilepi
MK-PT MK-63 Probishtipi
MK-RV MK-64 Radovishi
MK-RN MK-65 Rankoci
MK-RE MK-66 Resnja
MK-RM MK-67 Rosomani
MK-AJ MK-68 Saraji
MK-SS MK-70 Sopishti
MK-NA MK-71 Nagoriçi i Vjetër
MK-UG MK-72 Struga
MK-RU MK-73 Strumica
MK-SU MK-74 Studeniçani
MK-SL MK-69 Sveti Nikolla
MK-ST MK-83 Shtipi
MK-SO MK-84 Shuto Orizari
MK-TR MK-75 Komuna e TearcësTearca
MK-ET MK-76 Tetova
MK-VA MK-10 Vallandova
MK-VL MK-11 Vasileva
MK-VE MK-13 Velesi
MK-VV MK-12 Vevçani
MK-NI MK-14 Vinica
MK-VC MK-15 Vraneshtica
MK-VH MK-16 Vrapçishti
MK-ZA MK-31 Zajazi
MK-ZK MK-32 Zelenikova
MK-ZR MK-33 Zërnoci
MK-ZE MK-30 Zhelina

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]