Krahina e Llapit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ura e Lumit Llap

Krahina e Llapit (serbisht: Лабско поље Labsko polje) zë hapësirën veri-lindore dhe është një tërësi mikrogjeografike.

Llapi ne kuptimin e gjerë përfshinë territorin e ujëmbledhjes se lumit Llap. Ujëmbledhja e Llapit fillon nga Mali i Argjendtë (Mote Argentorum ose Albanikos, 1789m), te cilin me vonë serbët e quajtën Kopaonik. Ujëmbledhësi topografik i lumit Llap përfshinë sipërfaqen prej 945, km. Kjo hapësir përafërsisht përputhët me territorin administrativ te komunës se Podujevës ne ndarjen e tashme te Kosovës. Podujeva si qytet ne rajonin e Llapit është qendra me e rëndësishme ekonomike, politike, administrative, arsimore, kulturore, shëndetësore dhe te tjera. Ne këtë qendër gravitojnë rreth 120 fshatra edhe pse një pjese e tyre ne aspektin administrativ, u përkasin qendrave te tjera te Prishtinës, Vushtrrisë dhe Mitrovicës. Ne aspektin administrativ, ne kohen e tashme, komuna e Podujevës përfshin 78 fshatra. Ne kuptimin e ngushte, disa nga këto fshatra i përkasin Gollapit te Llapit. Për shkak te lumit po ashtu dhe krahinës të bazuar në këtë emër, Llapjonë apo Llapjanë janë të njohur edhe banorët e kësaj krahine shqiptare.

Etimologjia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Treva e Llapit është emërtuar nga emri i hidronimit Llap. Ky emërtim fillon te përdoret ne antike, mesjete, por është ruajtur edhe ne kohen e re. Keto gjurma u përkasin disa shtresimeve etno-kulturore dhe gjuhësore;

  1. ( para) indoevropiane: Lab
  2. (proto) shqiptare: Llap

Shumë dijetarë hidronimin Lab e marin si te lashtë dhe e sjellin nga një alb-, nga mund te dilte lab-, alp-. Forma fonetike te shqipfolësit është Llap.

Gjeografia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Llapi si rajon është i rrethuar me male. Nga ana perëndimore kufiri paraqet një vije natyrore kufizuese kundrejt komunës se Mitrovicës, sepse i mbahet shpateve lindore te maleve te Shalës se Bajgores. Nga ana veriore dhe lindore shtrihen malet, te cilat e ndajnë rajonin e Llapit nga Serbia, ndërsa nga ana e jugut luginës se Llapit del ne Fushën e Kosovës, e cila fillon nga fshati Besi-Barilevë. Territori i Llapit është vend malor, por e ka edhe fushëgropën e Llapit si toke pjellore. Llapi si tërësi mikrogjeogrsfike ndahet ne tri pjese :

  1. Fushëgropa e Llapit, e cila shtrihet nga fshati Repë ne veri dhe ne jug deri te fshati Besi-Barilevë, me një gjatësi prej më se 35 km dhe ne me një gjerësi prej 12-15 km ne vijën Batllavë-Llapashticë e Eperme.
  2. Gryka e Llapit, e cila përfshinë territorin prej fshatit Repë deri ne fshatin Murgull, me një gjatësi prej rreth 14 km, dhe nga Bellasica deri te Kepi i Uglarit, qe është rreth 14 km ne gjerësi
  3. Gallapi i Llapit, i cili shtrihet nga fshati Batllavë e deri ne fshatin Medergofc dhe nga fshati Turuqicë deri ne Keqekollë dhe Koliq. Rajoni i Llapit ka lartësinë mesatare prej 826 m. ne vetëm 4,8 km te sipërfaqes se Llapit.Ky territor ka ma shume vise kodrinore-malore.

Komuna e Podujevës ka sipërfaqe prej : 632.97.km².

Karakteristikat Morfologjike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rrethi i Llapit përbëhet nga tri tërësi. Relievi malor i jep karakteristiken e hapësirës gjeografike. Kategorisë se territorit kodrinor dhe malor i përkasin 3/4 e sipërfaqes dhe për ketë cilësohet rajon me pak fushor. Nga tri anët shtrihen malet dhe vetëm ne derdhjen e lumit Llap lidhet me Fushën e Kosovës. Krahina e Llapit ka lartësinë mesatare prej 826m dhe për 4m është me i ulet se Fusha e Kosovës. Pamja e përgjithshme ndryshon për shkak te përbërjes morfologjike dhe gjeologjike.

Ne anën veriore dhe ne anën perëndimore ngritën malet qe i përkasin sistemit te maleve te Argjendta (Kopaunikut). Pjesa e maleve me te larta te këtij sistemi shtrihen me ne perëndim, ne kufi me Shala e Bajgorës, respektivisht me komunën e Mitrovicës dhe Vushtrris si : Maja e Mprehte(Ostrokopja) (1.879 m), Bareli (1.583 m), Mali i Ukshin Kovaqices (1.379m), Kepi i Sokolit, Mali i Mus Popoves, Gerdeci (838m), Hunda e Lugut (763m). Në pjesën lindore te Llapit janë këto male : Mali i Uglarit ose Kepi i Uglarit (1.297m), Kertinjaku (1.147m), Perpellaci (947m), Mali i Kravarices (963m), Malet e Batllavës (1.213 m), Mali i Merkonjes(1.017 m ), Mali i Brainës (933 m ), Gallapi, Suka e Shakovicës (671m) dhe Mali i Rumanishtes. Te gjitha këto male ndahen njeri prej tjetrit ne forma te izoluara kodrinore dhe malore dhe shpesh me lumenj malor. Këta lumenj e kane bere erozionin duke formuar lugina te thella sidomos ne malet e sistemit te Malit te Argjendte, ne pjesën veriore dhe perëndimore. Pamjes morfologjike i ka paraprire predispozicioni i lëvizjeve tektonike te kohës se terciarit, kur ne shtresat gëlqerore janë formuar shtresa te trasha te shkëmbinjve vullkanik, te cilët, si rezultat i proceseve postvullkanike, jane bartës te xehes se plumbit e te zinkut. Këto xehe janë shfrytëzuar gjate historisë ne Labucë, afër burimit te lumit Llap.

Qafat dhe vendkalimet me te njohura qe e lidin Llapin me viset tjera janë: rruga qe kalon ne perëndim te Kepit te Uglarit dhe lidhet me Banjën e Llukovës e pastaj vijën Qafa e Tashefcit, Qafa e Përpellacit (814m), Qafa e Merdarit dhe Qafa e Tullarit. Nepër keto vende lidhjet bëhen me Serbinë. Neper Ballaban-Keqekollë-Qafa e Bubarit te Thate lidhet me Prishtinën. Me Prishtinën lidhet edhe me Gryken e Kulinës ose Ngushticën e Teneshdollit. Me Mitrovicën e lidhin Qafa e Gurit te Mullirit, Qafa e Kaqandollit dhe Qafa e Rzhanës.

Tërësinë morfologjike te rajonit te Llapit e përbën kryesisht fusha aluviale e lumit Llap dhe degeve te tij : lumit te Dumnicës, lumit te Batllavës, lumit te Kacanollit si dhe lumenj dhe përroje te tjera me te vogla. Para fazës liqenore behet shfaqja intenizive vullkanike.Nga kjo kohe kane mbetur tarrca fluviale anësore te brigjeve te lumit Llap dhe me këtë u be ngushtimi i shtratit te lumit. Llapi ne pjesën e tij me veriore shtron zalle te trash dhe ne rrjedhën e mesme dhe te poshtme rërë dhe lym.Me këtë toka behet pjellore dhe e përshtatshme për bujqësi dhe kopshtari.

Historia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Parahistoria[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ky rajon ishte i banuar nga fisi Ilir i Dardanëve. Në këtë krahinë janë gjetur shumë lokalitete te ndryshme antike qe datojnë qe nga koha e Neolitit dhe deri ne periudha me te vonshme historike. Si lokalitet më i vecantë antik i cili vlen të përmendët është lokaliteti i Vendenisit, i cili është gjetur në fshatin Gllamnik. Rëndësia e këtij lokaliteti që i takon periudhës romake (shekujt I-IV) dhe asaj të antikitetit të vonë (IV-VI), u dëshmua me rastin e gërmimeve arkeologjike të realizuar gjatë viteve 1980-86. Ndonëse gërmimet ishin mjaft modeste (u gërmuan gjithsej 534m2 ose vetëm 2% e arealit), ato ndriçuan gjurmë të antikitetit romak ku vlen të theksohen zbulimet e veçanta siç është Mozaiku i Orfeut, unik në Ballkan dhe më gjerë. Mozaiku i Orfeut edhe në ditët e sotme gjendet ne Muzeun Popullor te Beogradit dhe akoma nuk është kthyer ne muzeun amë, në Muzeun e Kosovës.

Periudha Osmane[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rajoni i Llapit gjate historisë ka pasur ndryshime territoriale dhe administrative.Ne periudhën e pushtetit osman ky përfshinte territor te gjere dhe ishte organizuar ne aspektin administrativ : si Nahija e Llapit dhe Nahija e Kosovës me qendër ne Kosove ose Bellasicë, si quhej ndryshe. Në regjistrin e parë Osman te vitit 1455 te Sanxhakut të Vuçiternës hasim Nahijen e Llapit, e cila ishte Nahija me e madhe e këtij sanxhaku. Kjo Nahije kishte 219 vendbanime ku perfshinte fshatra te cilat gjenden ne komunat e : Mitrovices, Vushtrrise, Kastriotit dhe Prishtines. Ajo gjithashtu perfshinte komunen e Podujeves si teresi dhe ne pjesen veriore shtrihej deri ne afersi te Prokuples, ndersa ne jug deri ne afersi te Lebanes, vendbanime te cilat sot gjenden ne shtetin serb. Ne regjistrat Osman te 1566-74, Nahija e Llapit ishte e ndare ne 4 nahija me te vogla : Llapit, Gollakut, Belasnices dhe Trepces.

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]