Jump to content

Atintanët

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Atintanët (greqishtja e lashtë: Ἀτιντᾶνες, Atintánes dhe Ἀτιντᾶνιοι, Atintánioi, latinisht: Atintanii) ishte një fis i lashtë ilir që banonte në viset kufitare midis Epirit dhe Ilirisë, në një rajon të brendshëm që quhej Atintania. Në disa burime ata janë përshkruar si një fis epirotas. [1] [2] [3] [4] Atintanët ishin herë pas here në vartësi të molosëve. [5]

Prapashtesa -anes është mjaft tipike në greqishten dorike veriperëndimore dhe gjendet në disa etnonime në Epir (Arktanes, Athamanes, Talaianes etj.), por gjendet edhe në rajone të tjera greke përveç Epirit. [6] AJ Toynbee argumenton se prapashtesa -anes ndoshta sugjeron se emri Atintanes mund të ketë qenë me origjinë greke. [7] Ai gjithashtu thotë se ata u dhanë grekëve emrin e tyre për Titanes, një racë gjigandësh në mitologji. [8] Toynbee e ka lidhur emrin e tyre me etnikonin fisnor Tyntenoi dëshmuar në monedha dhe mbishkrime, ndërsa N.G.L. Hammond ka argumentuar se është i lidhur me fisin ilir atintanët pasi sipas tij Tyntenoi është një formë jonike e Atintani. [9] [10] Mbaredsa -anes në greqishten dorike (-enes në jonike) është një tipar tipik në emrin e fiseve të ndryshme dorike që morën pjesë në migrimet e epokës së errët greke (1100-800 p.e.s.) me shumë prej tyre. me origjinë nga Epiri. [11]

N.G.L. Hammond (1977), propozoi ekzistencën e dy fiseve homonime të dallueshme - Atintanët epirotikë dhe Atintanët ilirë, [12] deklaroi se Atintanët epirotikë flisnin greqisht të paktën që nga koha e pushtimit Dorian si pjesa tjetër e fiseve Dorik. që ndajnë prapashtesën e përbashkët -anes në emrin e tyre. [13] Marjeta Šašel Kos (2005) ka argumentuar se Atintanët flisnin një gjuhë të ngjashme me fiset e tjera ilire jugore, të cilat fituan një shkallë të caktuar helenizimi nëpërmjet kontaktit me fqinjët e tyre grekë, [4] ajo gjithashtu argumentoi (2002) se ata ishin të lidhur ngushtë me termat e gjuhës me fiset ilire. [14]

Sipas Filos (2017), ekziston një konsensus i përgjithshëm në studimin se popullsia greqishtfolëse e Epirit përfshinte Atintanët - fliste një varietet dorik veriperëndimor të ngjashëm me atë të folur nga disa popuj fqinjë të Greqisë qendrore dhe perëndimore. [3] Papamichail (2020) thotë se një sërë variacionesh ekzistonin në të folurit e atyre fiseve, megjithatë gjuha e tyre bazohej në greqishten dorike. [15]

Atintanët përmenden në antikitetin klasik nga Tukididi (2.80.6), Pseudo-Skylaksi (26), Pseudo-Aristoteli ( Mir. 833a 9), Likofroni ( Alexandra 1042-1046), Polibi (2.5; 11.11; 7.9)., Straboni (7.7.8 Baladié), Livi (27.30.13; 29.12.13; 45.30.7), Apiani ( Ilyrike 7-8), Poliaeni (4.11.4), Stephan Bizantini ( sv Ἀτιντανία) dhe në mbishkrimin e shekullit IV para Krishtit nga Dodona ( SGDI 1336). Ato raportohen në burimet antike të mësipërme në kontekstin historik të Luftës së Peloponezit, Luftërave Romako-Ilire, Luftës së Parë Romako-Maqedonase dhe vendbanimit romak të Maqedonisë në vitin 167 para Krishtit. [16] [17]

Tukididi (shek. V p.e.s.), duke përshkruar fushatën akarnane të vitit 429 p.e.s., rendit forcat epirote; mes tyre Atintantët, si dhe Kaonët, Thesprotët, Molosët, Paravaii dhe Orestët, si "barbarë" që jetojnë në veri-perëndim nga tokat greke. [16] [18] [19] Ata renditen së bashku me molosët nën të njëjtin komandant, një Sabylinthos. [20] Tukididi paraqet një dallim të qartë midis kontingjenteve helene dhe forcave barbare, ndërsa trupat maqedonase përmenden menjëherë pas listës së forcave barbare. [21] Është sugjeruar se Atintanët përmenden si "barbarë" jo në kuptimin që kultura, zakonet ose sjellja e tyre ishin në kundërshtim diametralisht me normat greke, por për shkak të mënyrës së tyre në dukje më primitive të jetesës që i shënuan ata si "grekë të dështuar". [22] Periplus i Pseudo-Scylax (shek. IV para Krishtit) i vendos Atintanët në brendësi të vendit në kontakt me Amantët dhe Kaonët në perëndim të tyre dhe zonën e Idonisë (nga disa autorë të interpretuar si Dodonia ) në jug të tyre. [23] [24] Poema Alexandra e Lykofronit (shek. III p.e.s.) e vendos tokën e Atintanëve pranë qytetit të Amantias, [25] që korrespondon me brendësinë e Apolonisë . [26] Straboni (shek. I p.e.s. – shekulli I p.e.s.) bazuar në rrëfimin e Hekateut (shek. VI p.e.s.) i renditi ato midis katërmbëdhjetë fiseve epirote, [27] duke vendosur një kufi midis tyre dhe ilirëve në veri. [19]

Sipas Livit (shekulli I p.e.s. – shekulli I pas Krishtit) Atintania ishte pjesë e Maqedonisë së Epërme për sa i përket administrimit romak. Maqedonia e Epërme ndodhej pranë Ilirisë dhe Epirit, megjithatë një pjesë e Atinisë gjendej sigurisht brenda Epirit. [28] Apiani (shek. II pas Krishtit) është i vetmi autor antik që i referohet specifikisht fisit të Atintanëve (jo Atintanianëve) duke përdorur etnonimin "Ilirë". [29] Hatzopoulos deklaron se kjo duket në lidhje me situatën e tyre politike për shkak të aneksimit të tyre nga sundimtarët ilirë, siç është shpjeguar tashmë nga Pierre Cabanes (1986). [30] Šašel Kos (2005) ka argumentuar se Apiani mund të jetë në një mendje me Pseudo-Skylaksin, i cili përfshinte Atintanët midis popujve ilirë, barbarë, të vendosur në veri të Khaonia . [31] Në leksikun "Ethnika" të Stefanit të Bizantit (shek. VI pas Krishtit), Atintania shfaqet si një rajon i Maqedonisë, i quajtur sipas Atintanit, djalit të Makedhonos në versionin e Lykaonit. [32] Tradita e një Atintani me të njëjtin emër, si djali i Makedhonos, ndoshta u krijua gjatë mbretërimit të Filipit V të Maqedonisë (238–179 p.e.s.) për të forcuar lidhjen midis autoriteteve maqedonase dhe atintanëve. [33]

Identiteti dhe vendndodhja

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në studimet aktuale nuk ka konsensus mbi origjinën dhe vendndodhjen e saktë të Atintanëve. [34]  [35] Studimet moderne i përmendin Atintanët ose si një nga fiset e ndryshme ilire ose si fise epirotase në lidhje me grekët. [36] Ata gjithashtu shfaqen herë si ilirë e herë si maqedonas, në bazë të të cilave shteti fqinj fitoi kontrollin e zonës së tyre. [37]

Në fillim të shekullit XX, M. Holleaux skicoi Atintanian në luginën e mesme të Vjosës (Aoos). [38] P. Lévêque vendosi Atintanët në luginën e mesme të lumit Vjosa në mënyrë të ngjashme me Holleaux, por ai përfshinte gjithashtu luginën e Drinosit. [39] A.J. Toynbee i lokalizoi Atintanët në Epir, midis Khaonëve dhe Parauaioi ; [40] sipas tij ata ishin një popull autentik epirotas. [41] H. Kreissig (1984) theksoi se ata ishin ndër fiset epirote për ndryshim nga parthinët ilirë. [42]

F. Papazoglou Dhe Pierre Cabanes theksuan se kishte vetëm një fis me emrin Atintanët dhe se zona ku ata banonin ishte e vendosur në vargmalet midis Vjosës (Aous) dhe Osumit (Apsusit).[43][44] Cabanes (1988) e vendosi Atintaninë në një rajon midis Bylisit dhe Dasaretëve, pa luginën e Drinos, duke i konsideruar ata si fisi më jugor Ilir, në kufi me Epirin.[45][16]

Sipas M.B. Hatzopoulos, Atintanët, së bashku me Kaonët përbëjnë komunitetin më verior epirotas. Hatzopoulos konsideron se në veri të tyre, dhe midis tyre dhe Parthinëve, Taulantëve dhe Dasaretëve (Ilirë), ekzistonte një zonë e përzier; ndonëse pjesë e Ilirisë, sipas tij ishte një shtrirje kulturore e Epirit greqishtfolës. [46] C. Habicht (1995) e konsideronte Atintaninë një rajon ilir. [47] S. Thiry (2001) i renditi Atintanët në mesin e epirotëve. [48] T.J. Winnifrith (2002) shoqëroi pozicionet e ndryshme të Atintanëve të raportuara në rrëfimet e lashta me aktivitetin paqësor, por ai gjithashtu deklaroi se dy fise me një emër të ngjashëm mund të kenë ekzistuar. Winnifrith arrin në përfundimin se ata ishin një fis epirotas. [49] Marjeta Sasel Kos (2002) i përfshiu atintanët ndër fiset më të shquara ilire, të cilët mund të mendohej se ishin të lidhur ngushtë me njëri-tjetrin për nga kultura, institucionet dhe gjuha. [14] Ajo i vendosi ata diku në brendësi të Epidamnusit dhe në jug të tij, megjithëse argumentoi se vendndodhja e Atintanëve nuk ishte ende mjaft e sigurt. [50] M.P. Castiglioni (2003) konsideroi se zona e sugjeruar nga Cabanes do të dukej në përputhje me të dhënat nga Lycophron, dhe për një analizë më të thelluar mbi vendndodhjen ajo e referoi lexuesin te Hatzopoulos (1993). [51] Vepra kolektive Index du bulletin épigraphique, 1987 - 2001 (2005) botuar nga Association des études grecques dhe Universite de Paris IV, Sorbonne i klasifikon Atintanët si një fis epirotas edhe pse vendndodhja e tyre e saktë është një çështje mosmarrëveshjeje. [52] Kirgin (2006) e vendosi Atintaninë në zonën në lindje të Apolonisë dhe përmendi Atintanët si një fis ilir. [53] M. Dieterle (2007) konsideronte se Atintania ishte pjesë e Epirit, dhe së bashku me Khaonian dhe Parauaea përbënin rajonin fisnor të Epirit verior. [54] Stocker (2009) vëren se Pseudo-Scylax regjistroi Atintanët si një fis që banonte në brendësi dhe në jug të Apolonisë, në brendësi nga bregu, dhe se ai nuk përmendi asnjë fis në afërsi të apoikisë . Sipas saj nuk ka asnjë provë për pikëpamjen e Cabanes se Atintanët kontrollonin fushën e Myzeqesë dhe Apoloninë. [55] Stocker gjithashtu vë në dyshim pretendimin për përfshirjen e tyre në një koinonin jugor ilir; duke komentuar sugjerimin në lidhje me një koinon që përfshinte tre fise të propozuara ilire (Atintanët, Bylionët dhe Amantet), Stocker argumenton se koinoni i propozuar ilir ka të ngjarë të jetë i kufizuar në madhësi në zonën jugore, jogreqishtfolëse të Ilirisë që nuk përfshin Epirin, pasi ky i fundit fliste greqisht. [56]

Sipas Burtonit, Atintanët ndodheshin në brendësinë e tnikumit ilirë. [57] Heinz Warnecke (2014) i konsideron Atintanët si një fis që banon në brendësi të Epirit veriperëndimor. [58] V. Parker (2014) e konsideronte Atintaninë si një rajon të brendshëm të Ilirisë. [59] R. Waterfield (2014) e konsideroi Atintaninë si një rajon në kufirin midis Ilirisë dhe Epirit, dhe ai e vendosi Atintaninë në rrethinat e Antigonesë dhe Bylisit . [60] E. Shehi (2015) i lokalizon Atintanët në Ilirinë e Jugut dhe pranonë mundësinë e përfshirjes së tre koinave kryesore midis: Bylinëve, Amantëve dhe Atintanëve. [61] Timothy Edward Schaefer (2015) e konsideron Atinaninë si pjesë të Epirit. [62]

Hartografia e L. Martinez-Sève tregon një zonë të madhe midis Ilirisë, Epirit dhe Maqedonisë, e përbërë nga Atintania, Parauaea dhe Tymphaea, e cila sipas M.P. Dausse (2015) mund të konsiderohet një kufi ose "zonë e ndërmjetme", siç pohon edhe P. Kabane. Dausse argumenton se kufiri midis ilirëve dhe epirotëve varet nga vendndodhja e Atintanëve, megjithatë duket shumë e vështirë të vendosësh kufij të qartë në ato rajone, veçanërisht sepse dihet pak për disa popuj për t'i lokalizuar ata me saktësi. [63] L. Martinez-Sève (2017) e përshkruan Atintaninë në luginën e poshtme të Vjosës, midis Apolonisë dhe Orikumit. [64] C.J. King (2017) i konsideron Atintanët si një fis ilir dhe e vendosi Atintaninë në mënyrë alternative në Iliri, Epir ose në Maqedoninë e Epërme (merisa më perëndimore e Maqedonisë rreth Liqenit Lycnhidos ) . [65] P. Filos (2017) i renditi Atintanët midis fiseve të vogla greqishtfolëse të Epirit. [3] A.V. Vasilyev (2018) e vendos Atintaninë në Iliri. [66] Jaupaj (2019) i rendit Atintanët ndër fiset ilire jugore që banonin në një territor të madh që dikur arrinte deri në zonën e Dodonës. Sipas tij, Atintanët ndoshta formuan një koinon më të madh, i cili mund të ketë përfshirë fiset ilire dhe epirote dhe është zvogëluar në territor me kalimin e kohës pasi komunitetet e tij formuan politikat e tyre. [2] Hadeli (2020) shprehet se disa studiues e refuzojnë identitetin ilir të Atintanëve, si dhe ekzistencën e një Atintanie më të gjerë. Nga ana tjetër ajo thekson se vendndodhja e tyre është ende një çështje e diskutueshme. [67] Hatzopoulos (2020) e përshkroi vendndodhjen e propozuar nga M. Holleaux dhe P. Lévêque si "zgjidhje e pranueshme dhe në fund të fundit afërsisht e saktë", megjithatë ai deklaroi se në propozimin e tij "Lévêque shtoi luginën e Drinos pa ndonjë arsye të mirë". [16] Së fundi, Martin Nilsson (1986) i konsideron ata si një fis epirotas të Greqisë [antike] veriperëndimore. [68]

Atintanët ilirë dhe Atintanët epirotas

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Për shkak të informacioneve të diskutueshme dhe kontradiktore të ofruara nga autorët antikë, N.G.L. Hammond propozoi dy fise të dallueshme homonime: "Atintanët" epirotas, të vendosur prej tij diku rreth luginës së sipërme të Drinos ; dhe "Atintanët" ilirë, i vendosur prej tij në zonën e Çermenikës në Shqipërinë e Mesme. Sipas Hammondit, epirotët "Atintanët" epirotas janë fisi që shfaqet në rrëfimet e fushatave greke perëndimore të admiralit spartan Knemos në vitin 429 pes., siç raporton Thukididi, dhe të cilët janë emëruar edhe nga Pseudo-Skilaksi, Likofroni dhe Straboni, ndërsa "Atintanët" ilirë janë fisi që shfaqet në rrëfimet e operacioneve të Kasandrit kundër Epidamnit në vitin 314 p.e.s., siç raporton Poliaeni, dhe të luftërave të mëvonshme romako-ilire dhe romako-maqedonase, siç raportojnë Polibi, Apiani dhe Livi. [69] [70] Hammond vendosi kufirin midis Atintanëve epirotas dhe Atintanëve ilir dhe Molosëve në pjesën e sipërme të lumit Kalamas deri në Kalpaki. [71]

Sipas pikëpamjes së Dause Hammond për ekzistencën e dy fiseve të ndryshme Atintane/Atintani dhe vendndodhja e tyre duket se është braktisur. Hatzopoulos thekson se megjithëse këndvështrimi specifik është "i kuptueshëm", ai është "i papranueshëm dhe i panevojshëm". [72] [73] Marjeta S. Kos e konsideron propozimin e Cabanes në dukje më të mundshëm sesa ai i Hammondit. [50] M.B. Hatzopoulos (1993) nuk e pranon propozimin e Hammondit për dy fise të dallueshme, dhe ai vendosi Atintanët në luginën e sipërme dhe të mesme të Vjosës/Aoos, që shtrihet deri në bashkimin e këtij lumi me Drinon. [74] [46] George Mallios (2011) pajtohet me Hammondin se Atintanianët ishin epirotë dhe jo të lidhur me ilirët. [75] P.J. Burton (2011) i konsideron Atintanët si një popull ilir, [57] duke specifikuar se për identifikimin e fisit të përfshirë me Romën si Atintanët ilirë, në krahasim me atintanët epirot, ai i referon lexuesit te Hammond (1989). ). [57]

Në kontekstin e migrimit pas epokës mikeane, N.G.L. Hammond deklaroi se Atintanët ishin ndër ato fise dorike që nuk ndoqën pushtuesit dorianë në Greqinë jugore, por qëndruan në Epir. [76] A.J. Toynbee sugjeroi mundësinë që Atintanët të ishin të lidhur me Tyntenoi Paionian që u shtynë nga rajoni i Maqedonisë veriore drejt vijës bregdetare. [77]

Në fillim të Luftës së Peloponezit (429 para Krishtit), Atintanët dhe Molosianët shfaqen nën udhëheqjen e Sabylinthus, regjent i mbretit Tharrhypas, si aleatë të Spartës kundër Akarnanisë. [78] Në atë kohë ata ishin në vartësi të molosëve, [79] ndërsa ishin më të lidhur me humbje me Parauoi dhe Orestai. [80] Ata ishin ndër fiset epirotase që kishin mbretër. [81] Në vitin 344 para erës sonë, gjatë mbretërimit të Filipit II të Maqedonisë, rajoni i tyre kaloi nga Epiri në kontrollin maqedonas. [82] [83] Në vitin 330 p.e.s. Atintanët formuan bërthamën e shtetit epirot, së bashku me molosët, thesprotët dhe kasopaët. [84] Në epigrafi, Kleomachos Atintanianit iu dha ateleia në Epir nga simakoit (aleatët) e epirotëve, kur mbret ishte Neoptolemi, biri i Aleksandrit dhe Derkas, prostatas (arkon) i molosëve (rreth vitit 300 p.e.s.) [85] që tregon se nga fundi i shekullit IV Atintanët nuk ishin pjesë e konfederatës epirote. [86] Në vitin 295 para Krishtit Pirro i Epirit shkëputi Atintaninë dhe e bëri atë sërish pjesë të Mbretërisë Epirote. [87] [88]

Në vitin 231 p.e.s. kryeqyteti kaonian i Fenikisë u sulmua nga ilirët e Teutës . Ata banorët e qytetit që i mbijetuan sulmit dhe skllavërisë arritën të iknin në territorin e Atintanëve për të kërkuar përforcime në dispozicion. [89] Atintania ndoshta iu dha Teutës nga Lidhja e Epirotëve në vitin 230 para Krishtit, ndoshta si pjesë e një marrëveshjeje me të. [90] [91] Kur në vitin 229 p.e.s. shpërtheu Lufta e Parë Ilire midis Romës dhe Mbretëreshës ilire Teuta, si dhe parthinëve e atintanëve përfituan nga kjo situatë dhe u vunë nën mbrojtjen romake. [92] Pas këtij konflikti, në vitet 229-228 p.e.s. Roma vendosi një protektorat në tokat e pushtuara ilire, qytetet greke të Apolonisë dhe Epidamnusit, Korfuzit, si dhe Atintanisë. [93] [94] [95] [96] Vitet në vijim ata mbështetën fushatën e Demetër Farit, por pas humbjes së tij Atintania u kthye nën kontrollin romak. Rajoni u bë një zonë e diskutueshme midis romakëve dhe maqedonasve. [97]Traktatin e Fenikisë, 205 pes, Atintania iu caktua Mbretërisë Maqedonase. [98] Si e tillë duket se mbeti pjesë e merisit të katërt maqedonas edhe në vitet në vijim. [99] Atintanët pritën të dërguar të shenjtë grekë si pjesë e Lidhjes Epirote në vitet. 220-189 pes [100]

Në vitin 167 para Krishtit, pasi romakët mundën maqedonasit në Pydna, ata pushtuan gjithsej shtatëdhjetë vendbanime të molosëve dhe atintanëve dhe shitën 150,000 burra si skllevër. [101] Si pjesë e pushtimit të Epirit nga romakët, më vonë vazhdoi me shkatërrimin e Atintanisë, Molosisë si dhe Khaonia Lindore edhe pas vitit 157 p.e.s. [102]

 1. ^ Hammond 1994a
 2. ^ a b Jaupaj 2019
 3. ^ a b c Filos 2017.
 4. ^ a b Šašel Kos 2005
 5. ^ Kinzl 2010.
 6. ^ Filos 2017
 7. ^ Toynbee 1969
 8. ^ Toynbee
 9. ^ Hammond 1989
 10. ^ Toynbee 1969
 11. ^ Edwards, Iorwerth Eiddon Stephen (1977). The Cambridge Ancient History (në anglisht). Cambridge University Press. fq. 701. ISBN 978-0-521-08691-2.
 12. ^ Hatzopoulos 2020
 13. ^ Edwards, Iorwerth Eiddon Stephen (1977). The Cambridge Ancient History (në anglisht). Cambridge University Press. fq. 701–703. ISBN 978-0-521-08691-2. One feature which the Dorians and the western wing of the invasion shared is the ethnic termination -anes (-enes in the Ionian dialect). We noted that in the Achaean Catalogue the only tribes with this termination were the Enienes, later Aenianes, Cephallenes and Hellenes, and the they all had then or probably had had in the past connections with Epirus... In addition it was found in classical times in Epirus, where there were tribes called Athamanes, Atintanes, Arctanes and Taleanes, and the earliest names of district in Epirus - Adania and Cammania - are related to such ethnic forms. It therefore follows that the group of peoples from whom the invaders came was not drained completely, and that the tribes of classical times with the termination -anes were either of Greek blood or at least of Greek dialect at the time when the invasion was launched.
 14. ^ a b Kos 2002
 15. ^ Papamichail, Pantelis (2020), Η γεωγραφική ποικιλότητα στην εκπαίδευση: Στάσεις των φιλολόγων του νομού Άρτας αναφορικά με τη χρήση της τοπικής γλωσσικής ποικιλίας στο σχολικό περιβάλλον (në anglisht dhe greqisht), arkivuar nga origjinali (PDF) më 23 shkurt 2022, marrë më 23 dhjetor 2020, Η δωρική διάλεκτος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η «πρότυπη γλώσσα» της περιοχής εμφανίζοντας όμως γλωσσικές διαφοροποιήσεις οι οποίες ήταν απόρροια της διάσπασης των κατοίκων της Ηπείρου σε φύλα
 16. ^ a b c d Hatzopoulos 2020.
 17. ^ Lamelles Oraculaires 161
 18. ^ Cabanes 1988.
 19. ^ a b Parzinger, Hermann (1992). "Archäologisches zur Frage der Illyrer". Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (në gjermanisht). Philipp Von Zabern: 241. Die erste Nennung der Atintaner fallt ebenfalls in das 5. Jahrhundert v. Chr.: Als Bundesgenossen der epirotischen Molosser erscheinen sie in deren Zug gegen Akarnanien (429 v. Chr.). Spatere Quellen wesen sie als nordliche Nachbarn der Molosser aus; sie bewohnen die Atintania, einen Gau im Nordwestern von Epirus... allerdings im Hinterland der Küste ( Abb . 14 ) 103 . Strabon rechnet sie nicht mehr zu den Illyriern, sondern führt sie unter den epirotischen Stämmen an. ...gelten als nordliche Nachbarn der epirotischen Chaoner, Molosser und Atintaner (Abb 16) "
 20. ^ Jaupaj 2019
 21. ^ Hall 2001
 22. ^ Hall 2001
 23. ^ Shipley, Graham (14 dhjetor 2019). Pseudo-Skylax's Periplous: The Circumnavigation of the Inhabited World: Text, Translation and Commentary (në anglisht). Oxford University Press. fq. 62, 114. ISBN 978-1-78962-091-7.
 24. ^ Jaupaj 2019
 25. ^ Castiglioni 2003
 26. ^ Jaupaj 2019
 27. ^ Cabanes.
 28. ^ Fox, Robin J.; Fox, Robin Lane (22 qershor 2011). Brill's Companion to Ancient Macedon: Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 BC - 300 AD (në anglisht). BRILL. fq. 95. ISBN 978-90-04-20650-2. Referring to Roman administration of Macedonia... bounded by Illyria and Epirus. Certinaly part of Atintania and the area regrded as Dassaretis belonged to Epirus.
 29. ^ Šašel Kos 2005.
 30. ^ Hatzopoulos 2020
 31. ^ Šašel Kos 2005
 32. ^ Mallios 2011.
 33. ^ Mallios 2011
 34. ^ Mesihović & Šačić 2015.
 35. ^ Hatzopoulos 2020, p. 45
 36. ^ Mallios 2011, p. 133.
 37. ^ Dausse 2015, p. 27
 38. ^ Hatzopoulos 2020
 39. ^ Hatzopoulos 2020
 40. ^ Toynbee 1969, p. 101
 41. ^ Toynbee
 42. ^ Kreissig, Heinz (1984). Geschichte des Hellenismus (në gjermanisht). Akademie-Verlag. fq. 118. ISBN 978-3-88436-140-5. Das Gebiet der Parthinen, eines sudillyrischen Stammes (im heutigen Albanien), und das der Atintanen, enies mit den Epiroten verwandern Stammes
 43. ^ Cabanes 1988
 44. ^ Wilkes 1995, p. 97
 45. ^ Castiglioni 2003.
 46. ^ a b Wilkes 1995, p. 217
 47. ^ Habicht 1997
 48. ^ Thiry 2001, p. 73
 49. ^ Winnifrith 2002
 50. ^ a b Kos 2002, p. 107
 51. ^ Castiglioni 2003, p. 876
 52. ^ Aneziri, Sophia; Giannakopoulos, N.; Paschidis, Paschalis (2005), Index du bulletin épigraphique, 1987 - 2001: II. Les mots grecs (në frëngjisht), fq. 81, 460, marrë më 26 janar 2021, Atintanes, ethnos épirote, ; Atintanie dans l'lllyrie ou Epire?
 53. ^ Kirigin 2006
 54. ^ Dieterle, Martina (2007). Dodona: religionsgeschichtliche und historische Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung des Zeus-Heiligtums (në gjermanisht). G.Olms. fq. 8–9. ISBN 978-3-487-13510-6. Epirus gliedert sich in drei Regionen : Nord -, Zentral - und Südepirus . Die Stammesgebiete von Nordepirus (Chaonia, Atintania un Parauaia) liegen in heutigen Albanien, wahrend sich Zentral- und Sudepirus in die Stammesgebiete Molossis (um den See von Ioannina), Thesprotia (an der Kuste sudlich des Thyamis und um den Acheron) und Kassopeia (sudwestlicher Teil von Epirus) austeilen lassen.
 55. ^ Stocker 2009, p. 212
 56. ^ Stocker 2009
 57. ^ a b c Burton 2011.
 58. ^ Warnecke, Heinz (2014). "Lykophron und die westgriechischeInsel Melite" (PDF). Theologia (në gjermanisht). 85. Marrë më 4 dhjetor 2020. Der Ort Amantia gilt als Hauptsitz des epirotischen Volkes der Amanten
 59. ^ Parker 2014
 60. ^ Waterfield 2014.
 61. ^ Shehi 2015.
 62. ^ Schaefer, Timothy Edward (2015), The Second Punic War: The Turning Point of an Empire (në anglisht), University of Dayton, fq. 35, marrë më 23 dhjetor 2020
 63. ^ Dausse 2015
 64. ^ Martinez-Sève 2017.
 65. ^ King 2017.
 66. ^ Vasilyev 2018
 67. ^ {{harvnb|Hadeli|2020|p=177|ps=: Η πλειονότητα των μελετητών, όμως, δεν αποδέχεται την ύπαρξη της μεγάλης Ατιντανίας, ούτε την ιλλυρική ταυτότητα του ομώνυμου έθνους, του οποίου η γεωγραφική τοποθέτηση είναι ένα ζήτημα, επίσης, ιδιαίτερα περίπλοκο και παραμένει εν πολλοίς ανοιχτό.
 68. ^ Nilsson, Martin (1983-09-16). Mycenaean Origin of Greek Mythology (në anglisht). Univ of California Press. fq. 98. ISBN 978-0-520-05073-0.
 69. ^ Cancik, Hubert; Schneider, Helmuth; Salazar, Christine F.; Orton, David E. (2002). Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World. Antiquity (në anglisht). Brill. ISBN 978-90-04-12265-9. The localization is controversial because of contradictory details supplied by ancient authors according to App. III, an Illyrianm according to Str. 7.71, Scyl. 26, an Epirotic tribe. [1] (Hammond) therefore identifies two tribes the Atintani east of Epidamnus (Polyaenus, Strat. 4.11), in 229 BC in alliance with Rome (Pol. 7,9), after 205 belonging to Macedonia (Liv. 27,301 45, 30 Steph. Byz., the Atintanes, by contrast, north-west of the Epirotic Molossi (Thuc. 2,80).
 70. ^ Wilkes 1995.
 71. ^ Douzougli, Angelika; Papadopoulos, John (2010). "Liatovouni: a Molossian cemetery and settlement in Epirus". Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts (në anglisht). 125: 5.
 72. ^ Hatzopoulos 2020, p. 46
 73. ^ Dausse 2015.
 74. ^ Mallios 2011
 75. ^ Mallios 2011.
 76. ^ Edwards, Iorwerth Eiddon Stephen (1977). The Cambridge Ancient History (në anglisht). Cambridge University Press. fq. 701–703. ISBN 978-0-521-08691-2. One feature which the Dorians and the western wing of the invasion shared is the ethnic termination -anes (-enes in the Ionian dialect). We noted that in the Achaean Catalogue the only tribes with this termination were the Enienes, later Aenianes, Cephallenes and Hellenes, and the they all had then or probably had had in the past connections with Epirus... In addition it was found in classical times in Epirus, where there were tribes called Athamanes, Atintanes, Arctanes and Taleanes, and the earliest names of district in Epirus - Adania and Cammania - are related to such ethnic forms. It therefore follows that the group of peoples from whom the invaders came was not drained completely, and that the tribes of classical times with the termination -anes were either of Greek blood or at least of Greek dialect at the time when the invasion was launched.Edwards, Iorwerth Eiddon Stephen (1977). The Cambridge Ancient History. Cambridge University Press. pp. 701–703. ISBN 978-0-521-08691-2. One feature which the Dorians and the western wing of the invasion shared is the ethnic termination -anes (-enes in the Ionian dialect). We noted that in the Achaean Catalogue the only tribes with this termination were the Enienes, later Aenianes, Cephallenes and Hellenes, and the they all had then or probably had had in the past connections with Epirus... In addition it was found in classical times in Epirus, where there were tribes called Athamanes, Atintanes, Arctanes and Taleanes, and the earliest names of district in Epirus - Adania and Cammania - are related to such ethnic forms. It therefore follows that the group of peoples from whom the invaders came was not drained completely, and that the tribes of classical times with the termination -anes were either of Greek blood or at least of Greek dialect at the time when the invasion was launched.
 77. ^ Toynbee 1969, p. 113
 78. ^ Cabanes 1988.
 79. ^ Kinzl 2010, p. 125.
 80. ^ Hatzopoulos 2020, p. 44
 81. ^ Funke, Peter (1997). Polisgenese und Urbanisierung in Aitolien im 5. und 4. Jh. v. Chr (në gjermanisht). Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Meddelelser 75. Marrë më 6 dhjetor 2020.
 82. ^ Pliakou 2008.
 83. ^ Pilar, FERNÁNDEZ URIEL (17 janar 2014). Historia Antigua Universal II. El Mundo Griego (në spanjisht). Editorial UNED. ISBN 978-84-362-6837-9. Dio nuevas fronteras... Acarnania
 84. ^ Hammond 1994a, p. 442.
 85. ^ Cabanes, L'Épire 545,12
 86. ^ Šašel Kos 2005
 87. ^ Dausse 2015, p. 27
 88. ^ Cabanes 1988.
 89. ^ Hammond 1994b
 90. ^ Hammond 1967
 91. ^ Leveque 1997
 92. ^ Hatzopoulos 2020
 93. ^ Morton, Jacob Nathan (2017). Shifting Landscapes, Policies, And Morals: A Topographically Driven Analysis Of The Roman Wars In Greece From 200 Bc To 168 Bc (PDF) (në anglisht). Publicly Accessible Penn Dissertations. fq. 15. Marrë më 28 nëntor 2020. In 229 BC Rome first established in the region a group of cities and peoples under their direct protection: Corcyra, Apollonia, Dyrrachium, the Ardiaei, the Parthini, the Atintanes, and Issa
 94. ^ Cabanes 1988.
 95. ^ Wilkes 1992
 96. ^ Winnifrith 2002
 97. ^ Hatzopoulos 2020
 98. ^ Dausse 2015
 99. ^ Hatzopoulos 2020
 100. ^ Stocker, p. 213: "The Atintanes are listed as part of the Epirote League in the second Delphic list of theorodokoi dated ca. 220-189 B.C."
 101. ^ Thompson 2003
 102. ^ Isager, Jacob (2001). Foundation and Destruction, Nikopolis and Northwestern Greece: The Archaeological Evidence for the City Destructions, the Foundation of Nikopolis and the Synoecism (në anglisht). Danish Institute at Athens. ISBN 978-87-7288-734-0. ... nach der Auflösung des Epirotischen Koinon im Jahre 170 v.Chr., oder genauer nach dem Jahr 157, auf welcher Zeit die fruheste Inschrift dieser Gruppe daitert wird. Dies war die Zeit, in der die Römer Epirus underwarfen, indem sie Molosien und Atintanien zerstörten, also die ganzen Gegenden im Osten Chaoniens.