Breukët

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Fis ilir panonnik që banonte në rrjedhën e posh të lumit Sava. Historianët i përmendin veçanërisht në luftën në Kryengritjen e shek 6-9 te e.r., të udhëhequr nga dy Batot dhe Pinës u ngritën kundër pushtimit romak thuajse në të njëtjeten kohë me fisin e Desidiateve. Breukët , si ilir që ishin jetonin në tokat e tyre në Sllavoninë e sotme ( Kroacia) ; në tokat e nënlumit Sava nga Novsko deri në Sllavonsko Gorje në veri ,në lindje deri te Bosuta ,si dhe shtriheshin në vazhdim në mes të lumit Vërbas dhe Drina ( Lumi “Ba(thinus)”- Bosna dhe Hercegovina e sotme ) Kufizoheshin me vëllezërit e tyre fiset Ilire të Andizetëve ,Kolapianëve ,Amantëve dhe Skordiskëve; të gjithë të njohur për qëndrueshmërinë e madhe ndaj pushtimeve të Romës.