Lista e qyteteve të Bosnjës dhe Hercegovinës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Sarajeva
Banja Luka
Tuzlla
Zenica
Mostari
Bijelina
Qytetet dhe njësitë administrative në Bosnje dhe Hercegovinë
Qyteti Njësia administrative Komuna Qyteti Komuna
2013 pop. (preliminare) Rank 2013 pop. (preliminare) Rank 1991 pop. Rank
Sarajevë Kantoni Sarajeva &0000000000438443.000000438.443 canton
1
&0000000000369534.000000369.534
1
&0000000000510694.000000510.694 canton
Banja Luka Republika Srpska &0000000000199191.000000199.191
2
&0000000000150997.000000150.997
2
&0000000000195692.000000195.692
Tuzlla Kantoni Tuzlla &0000000000120441.000000120.441
3
&0000000000080570.00000080.570
3
&0000000000131618.000000131.618
Zenica Zenica-Doboj Canton &0000000000115134.000000115.134
4
&0000000000073751.00000073.751
4
&0000000000145517.000000145.517
Bijelina Republika Srpska &0000000000114663.000000114.663
5
&0000000000045291.00000045.291
6
&0000000000096988.00000096.988
Mostari Kantoni Hercegovina-Neretva &0000000000113169.000000113.169
6
&0000000000065286.00000065.286
5
&0000000000126628.000000126.628
Prijedori Republika Srpska &0000000000097588.00000097.588
7
&0000000000032342.00000032.342
9
&0000000000112543.000000112.543
Brçko Distrikti i Brçkos &0000000000093028.00000093.028
8
&0000000000043859.00000043.859
7
&0000000000087627.00000087.627
Cazini Kantoni Una-Sana &0000000000069411.00000069.411
9
&0000000000014387.00000014.387
17
&0000000000063409.00000063.409
Doboji Republika Srpska &0000000000069358.00000069.358
10
&0000000000026987.00000026.987
10
&0000000000102549.000000102.549
Zvorniku Republika Srpska &0000000000063386.00000063.386
11
&0000000000012674.00000012.674
22
&0000000000081295.00000081.295
Zhivinice Kantoni Tuzlla &0000000000061201.00000061.201
12
&0000000000017495.00000017.495
13
&0000000000054783.00000054.783
Bihaç Kantoni Una-Sana &0000000000061186.00000061.186
13
&0000000000043007.00000043.007
8
&0000000000070732.00000070.732
Travniku Kantoni Qëndror Bosnia &0000000000057543.00000057.543
14
&0000000000016543.00000016.543
15
&0000000000070747.00000070.747
Bosanska Gradishka Republika Srpska &0000000000056727.00000056.727
15
&0000000000016106.00000016.106
16
&0000000000059974.00000059.974
Graçanica Kantoni Tuzlla &0000000000048395.00000048.395
16
&0000000000013400.00000013.400
20
&0000000000059134.00000059.134
Sanski Most Kantoni Una-Sana &0000000000047359.00000047.359
17
&0000000000019475.00000019.475
12
&0000000000060307.00000060.307
Llukavaci Kantoni Tuzlla &0000000000046731.00000046.731
18
&0000000000012490.00000012.490
24
&0000000000057070.00000057.070
Teshanji Kantoni Zenica-Doboj &0000000000046135.00000046.135
19
&0000000000005531.0000005.531
&0000000000048480.00000048.480
Velika Klladusha Kantoni Una-Sana &0000000000044770.00000044.770
20
&0000000000005009.0000005.009
&0000000000052908.00000052.908
Srebreniku Kantoni Tuzlla &0000000000042762.00000042.762
21
&0000000000007163.0000007.163
&0000000000040896.00000040.896
Tesliqi Republika Srpska &0000000000041904.00000041.904
22
&0000000000007518.0000007.518
&0000000000059584.00000059.584
Gradaçaci Kantoni Tuzlla &0000000000041836.00000041.836
23
&0000000000013474.00000013.474
19
&0000000000056581.00000056.581
Visoko Kantoni Zenica-Doboj &0000000000041352.00000041.352
24
&0000000000011552.00000011.552
29
&0000000000046160.00000046.160
Zavidoviqi Kantoni Zenica-Doboj &0000000000040272.00000040.272
25
&0000000000009217.0000009.217
36
&0000000000057164.00000057.164
Kakanji Kantoni Zenica-Doboj &0000000000038937.00000038.937
26
&0000000000012256.00000012.256
25
&0000000000055950.00000055.950
Përnjavori Republika Srpska &0000000000038399.00000038.399
27
&0000000000008484.0000008.484
&0000000000047055.00000047.055
Livno Kantoni 10 &0000000000037487.00000037.487
28
&0000000000009045.0000009.045
&0000000000040600.00000040.600
Laktashi Republika Srpska &0000000000036848.00000036.848
29
&0000000000005879.0000005.879
&0000000000029832.00000029.832
Kalesija Kantoni Tuzlla &0000000000036748.00000036.748
30
&0000000000002220.0000002.220
&0000000000041809.00000041.809
Bugojno Kantoni Qëndror Bosnia &0000000000034559.00000034.559
31
&0000000000017202.00000017.202
14
&0000000000046889.00000046.889
Tomisllavgradi Kantoni 10 &0000000000033032.00000033.032
32
&0000000000005760.0000005.760
&0000000000030009.00000030.009
Zhepçe Kantoni Zenica-Doboj &0000000000031582.00000031.582
33
&0000000000005804.0000005.804
&0000000000022966.00000022.966
Trebinja Republika Srpska &0000000000031433.00000031.433
34
&0000000000025589.00000025.589
11
&0000000000030966.00000030.966
Jajce Kantoni Qëndror Bosnia &0000000000030758.00000030.758
35
&0000000000008067.0000008.067
&0000000000045007.00000045.007
Derventa Republika Srpska &0000000000030177.00000030.177
36
&0000000000012680.00000012.680
21
&0000000000056489.00000056.489
Shiroki Breg Kantoni Perëndimor Hercegovina &0000000000029809.00000029.809
37
&0000000000006426.0000006.426
&0000000000026437.00000026.437
Bosanska Krupa Kantoni Una-Sana &0000000000029659.00000029.659
&0000000000011514.00000011.514
30
&0000000000058320.00000058.320
Novi Grad Republika Srpska &0000000000028799.00000028.799
&0000000000011063.00000011.063
33
&0000000000041665.00000041.665
Vogoshqa Kantoni Sarajeva &0000000000027816.00000027.816
&0000000000011216.00000011.216
31
&0000000000024647.00000024.647
Modriça Republika Srpska &0000000000027799.00000027.799
&0000000000010137.00000010.137
34
&0000000000035613.00000035.613
Konjiqi Kantoni Hercegovina-Neretva &0000000000026381.00000026.381
&0000000000011165.00000011.165
32
&0000000000043878.00000043.878
Travniku i Ri Kantoni Qëndror Bosnia &0000000000025107.00000025.107
&0000000000009533.0000009.533
35
&0000000000030713.00000030.713
Kozarska Dubica Republika Srpska &0000000000023074.00000023.074
&0000000000011566.00000011.566
28
&0000000000031606.00000031.606
Pale Republika Srpska &0000000000022282.00000022.282
&0000000000013883.00000013.883
18
&0000000000016355.00000016.355
Gorazhda Kantoni Bosnia Podrinje &0000000000022080.00000022.080
&0000000000012512.00000012.512
23
&0000000000037573.00000037.573
Foça Republika Srpska &0000000000019811.00000019.811
&0000000000012334.00000012.334
26
&0000000000040513.00000040.513
Entitete
Qytetet në Bosnjë dhe Hercegovinë
Ranglista Emri Popullsia Kantonet
Emrat e qyteteve në
shqip
Emrat e qyteteve
në serbisht
regjistrimi i pop.
në vitin 1981
regjistrimi i popu.
në vitin 1991
Vlerësim
në vitin 2005
1. Sarajeva Carajebo 319 017 416 497 297 523 Sarajevo kanton
2. Banja Lukа Бања Лука 123 937 143 079 173 748 Republika Srpska
3. Tuzlla Тузла 65 091 83 770 88 521 Tuzlanski kanton
4. Zenica Зеница 63 569 96 027 85 649 Zeničko-dobojski kanton
5. Mostari Мостар 63 427 75 865 64 301 Hercegovačko-neretvanski kanton
6. Bihaç Бихаћ 29 875 45 995 39 195 Unsko-sanski kanton
7. Brçko Брчко 31 437 41 405 38 479 Brčko distrikt
8. Bijelina Бијељина 31 124 37 216 37 692 Republika Srpska
9. Prijedori Приједор 29 449 34 613 36 347 Republika Srpska
10. Trebinja Требиње 17 271 22 206 33 178 Republika Srpska
11. Travniku Травник 15.888 21.038 31 127 Srednjobosanski kanton
12. Kiselaku Кисељак ska shenime 24 146 28 768 Srednjobosanski kanton
13. Doboji Добој 23 558 27 579 27 235 Republika Srpska
14. Cazin Цазин ska shenime 15 138 21 741 Unsko-sanski kanton
15. Bugojno Бугојно 16 402 26.557 21 179 Srednjobosanski kanton
16. Velika Klladusha Велика Кладуша ska shenime 14 469 19 330 Unsko-sanski kanton
17. Visoko Високо 11 653 15 310 17 890 Zeničko-dobojski kanton
18. Gorazhda Горажде 13 022 18 751 17 650 Bosansko-podrinjski kanton
19. Konjiqi Коњиц ska shenime 14 501 15 950 Hercegovačko-neretvanski kanton
20. Graçanica Грачаница ska shenime 12 711 15 758 Tuzlanski kanton
21. Gradaçaci Градачац ska shenime 12 872 15 659 Tuzlanski kanton
22. Bosanska Krupa Босанска Крупа 12 055 15 553 15 193 Unsko-sanski kanton
23. Mrkonjiq Grad Мркоњић Град ska shenime 11 261 14 737 Republika Srpska
24. Foça Фоча 11 530 16 628 14 615 Republika Srpska
25. Zavidoviqi Завидовићии ska shenime. 14 820 14 380 Zeničko-dobojski kanton
26. Zhivinice Живинице ska shenime 11 956 13 641 Tuzlanski kanton
27. Sanski Most Сански Мост 14 027 17 948 13 551 Unsko-sanski kanton
28. Bosanska Gradishka Босанска Градишка 13 475 18 671 13 346 Republika Srpska
29. Bileqa Билећа ska shenime 10 125 13 257 Republika Srpska
30. Llukavaci Лукавац ska shenime 12 178 12 607 Tuzlanski kanton
31. Kakanji Какањ ska shenime 12 016 12 406 Zeničko-dobojski kanton
32. Livno Ливно 9 002 10 925 11 748 Zapadnobosanski kanton
33. Oxhaku Оџак ska shenime 9 377 11 621 Posavski kanton
34. Stijena Стијена ska shenime 7 866 10 844 Unsko-sanski kanton
35. Shipovo Шипово ska shenime. 8 955 10 738 Republika Srpska
36. Prozori Прозор ska shenime 7 600 10 349 Hercegovačko-neretvanski kanton
37. Novi Travnik Нови Травник ska shenime 11 520 10 006 Srednjobosanski kanton