Jump to content

Kodi i mallërave 3100

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 3100 është pjesa e numrave çelës nga 3101 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
3101 Plehëruesit me origjinë bimore apo shtazore, nëse janë apo jo të përzier së bashku apo të trajtuar kimikisht; plehëruesit e prodhuar nga përzierja apo trajtimi kimik I produkteve bimore apo shtazore
3102 Plehëruesit mineral apo kimik, azotike
3103 Plehëruesit minerale apo kimike, fosfatike
3104 Plehëruesit minerale apo kimike, potasike
3105 Plehëruesit minerale apo kimike që përmbajnë dy apo tre prej elementeve plehërues nitrogjen, fosfor dhe kalium; plehërues të tjerë; mallrat e këtij Kapitulli në tableta apo në forma apo në paketa të ngjashme të një peshe bruto jo më tepër se 10 kg
Burimi TARIK indeksi shqip