Jump to content

Kodi i mallërave 6900

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 6900 është pjesa e numrave çelës nga 6901 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
I. MALLRA PREJ MIELLRAVE TË FOSILEVE SILICORE APO TË DHERAVE TE NGJASHME SILICORE, DHE MALLRAT REFRAKTARE
6901 Tulla, blloqe, pllaka dhe mallra të tjera qeramike prej miellrave të fosilit silicor (psh, kieselguhr, tripolite apo diatomite) apo prej dherave të ngjashëm silicore
6902 Tulla, blloqe, pllaka, refraktare dhe mallra të ngjashëm ndërtimore qeramike refraktare, ndryshe nga ato prej miellrave të fosilit silicor apo prej dherave të ngjashëm silicore
6903 Mallra të tjera refraktare qeramike (psh, furrat e distilimit, poçet, mufel, injektorë, tapa apo rubinete, armatura, kupel, tuba, tubacione, këllëfe dhe boshte), ndryshe nga ato prej miellrave të fosilit silicor apo prej dherave të ngjashëm silicorë
II. PRODUKTE TË TJERA QERAMIKE
6904 Tullat ndërtuese qeramike, blloqet e dyshemeve, pllaka mbështetëse apo mbushëse dhe të ngjashmet e tyre
6905 Pllaka çatie, pllaka për oxhaqe, mbulesa të tubit të tymit, deflektore, ornamente arkitekturale dhe mallra të tjera qeramike ndërtimore
6906 Tubacione qeramike, përcjellës, kanalizime dhe përshtatjet e tyre
6907 Pllaka dhe kalldrëme qeramike të paglazuruara, pllaka dyshemeje dhe muresh qeramike të paglazuruara; kube mozaikesh dhe të ngjashmet e tyre qeramike të paglazuruara, nëse janë apo jo me bazament
6908 Pllaka dhe kalldrëme qeramike të glazuruara, pllaka për dyshemenë dhe për mure të glazuruara, nëse janë apo jo në bazament
6909 Paisje qeramike për laborator, për përdorime kimike apo për përdorime të tjera teknike; kanalizime, tuba dhe rezervuare të ngjashëm qeramike të një lloji të përdorur në bujqësi; poçe, shishe grykë ngushtë dhe artikuj të ngjashëm qeramike të një lloji të përdorur për bartjen apo paketimin e mallrave
6910 Lavamane, lavapjata, vaska, dushe, bide,Tualet(nëvojtore), sifone shkarkuese, urinale dhe fiksues të ngjashëm sanitare, prej qeramike
6911 Paisje tavoline, kuzhine, artikuj të tjerë shtëpiake dhe artikuj të tualetit, prej porcelani apo prej fajance
6912 Paisje tavoline, kuzhine, artikuj të tjerë shtëpiake dhe artikuj tualeti prej qeramike, ndryshe nga prej porcelani apo fajance
6913 Statujat dhe artikuj të tjerë ornamentale qeramike
6914 Artikuj të tjere qeramike
Burimi TARIK indeksi shqip