Jump to content

Kodi i mallërave 5600

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 5600 është pjesa e numrave çelës nga 5601 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
5601 Mbushje prej materialeve tekstile dhe artikujt prej tyre; fibrat tekstile, jo më tepër se 5 mm në gjatësi (floke), pluhur tekstili dhe nyjat e makinerive
5602 Shajak, nëse është apo jo e ngopur, veshur, mbuluar apo laminuar
5603 Pëlhura të paendura, nëse janë apo jo të ngopura, veshura, mbuluara apo laminuara
5604 Fije dhe korda gome, të mbuluara me tekstil; fije tekstile, dhe shirrita dhe të ngjashmet e tyre të kreut Nr. 5404 apo 5405, të ngopura, veshura, mbuluara apo mbrojtur me gomë apo plastike
5605 Fije të metalizuara, nëse jane apo jo në formë spirale, që janë fije tekstile, apo shirrita apo të ngjashmet e tyre të kreut Nr. 5404 apo 5405, të kombinuar me metal në formë të fijeve, shirritave apo pudrës apo mbuluar me metal
5606 Fije në formë spirale, dhe shirrita dhe të ngjashmet e tyre të kreut Nr. 5404 apo 5405, në formë spirale (përvec atyre të kreut Nr.5605 dhe fijeve nga flokët e kalit në formë spirale); fije me tufa (përfshirë fijet me tufa në formë flokësh); fill me tegel të trashur për laqe
5607 Spango, kordone, litare dhe kabllo, nëse janë apo jo të gërshetuara apo të pështjellura dhe nëse janë apo jo të ngopura, veshura, mbuluara apo mbrojtura me gomë apo plastike
5608 Rrjeta të thurura prej spangove, kordave apo litarëve; rrjeta peshkimi dhe rrjeta të tjera të ndërtuara, prej materialeve tekstile
5609 Artikuj të fijeve, shirritave apo të ngjashmeve të tyre të kreut Nr. 5404 apo 5405, prej spangove, kordave, litareve apo kabllove, të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër
Burimi TARIK indeksi shqip