Jump to content

Kodi i mallërave 7100

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 7100 është pjesa e numrave çelës nga 7101 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
I. PERLAT NATYRALE APO TË KULTIVUARA DHE GURËT E ÇMUAR APO GJYSËM TË ÇMUAR
7101 Perlat, natyrale apo të kultivuara, nëse janë apo jo të punuara apo të zgjedhura por jo të vena në fije, jo të montuara dhe jo në grup; perlat, natyrale apo të kultivuara, përkohësisht të vëna në fije për lehtësi transporti
7102 Diamantet, nëse janë apo jo të punuara, por jo të montuara dhe jo në grup
7103 Gurët e çmuar (përveç diamanteve) dhe gurët gjysëm të çmuar, nëse janë apo jo të punuara apo të zgjedhura por jo të vëna në fije, jo të montuara dhe jo në grup; gurët e çmuar të pazgjedhura (përveç diamanteve) dhe gurët gjysëm të çmuara, përkohësisht të vëna në fije për lehtësi transporti
7104 Gurët e çmuar apo gjysëm të çmuar sintetike apo të rindërtuar, nëse janë apo jo të punuara apo të zgjedhura por jo të vëna në fije, jo të montuara dhe jo në grup; gurët e çmuar dhe gjysëm të çmuar sintetike apo të rindërtuar të pazgjedhura, përkohësisht të vëna në fije për lehtësi transporti
7105 Pluhur dhe pudër të gurëve të çmuar apo gjysëm të çmuar natyrale apo sintetike:
II. METALET E ÇMUARA DHE METALET E VESHURA ME METAL TË ÇMUAR
7106 Argjend (përfshirë argjendin e veshur me ar apo platin), i papunuar apo në gjendje gjysëm fabrikati, apo në formë pluhuri
7107 Veshje të metaleve bazë me argjend, jo më tej të punuara se si gjysëm fabrikat
7108 Ar (përfshirë arin e veshur me platin) të papërpunuar apo në formë gjysëm fabrikati, apo në formë pluhuri
7109 Metalet bazë apo argjend, veshur me ar, jo me tej të punuara sesa si gjysëm produkt
7110 Platin, i papërpunuar apo në formë gjysëm fabrikati, apo në formë pluhuri
7111 Metalet bazë, argjend apo ar, veshur me platin, jo më tej të punuara se sa si gjysëm produkt
7112 Mbetje dhe kthime të metaleve të çmuara apo të veshjeve të metaleve me metal të çmuar; mbetje dhe kthime të tjera që përmbajnë metal të çmuar apo përbërje metali të çmuar, të një lloji të përdorur kryesisht për rinxjerrjen e metalit të çmuar:
III.- BIZHUTERITE, ARTIKUJ TË ARPUNUESVE DHE ARGJENDARËVE DHE ARTIKUJ TË TJERË
7113 Artikuj të bizhuterive dhe pjesët prej tyre, prej metali të çmuar apo metaleve të veshur me metal të çmuar
7114 Artikuj të arpunuesve apo të argjendarëve dhe pjesët prej tyre, prej metali të çmuar apo prej veshjeve të metaleve me metal të çmuar
7115 Artikuj të tjerë prej metali të çmuar apo prej metali të veshur me metal të çmuar
7116 Artikuj të perlave natyrale apo të kultivuara, të gurëve të çmuar apo gjysëm të çmuar (natyrale, sintetike apo të rindërtuara)
7117 Imitacionet e bizhuterive
7118 Monedhat
Burimi TARIK indeksi shqip