Kodi i mallërave 3600

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 3600 është pjesa e numrave çelës nga 3601 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
3601 Pluhura të lëndëve shpërthyese
3602 Eksplozive të përgatitur, përveçse pluhurave të lëndëve shpërthyese
3603 Siguresë kapsolle; kapsollat ndezëse; kësulat ndezëse apo shpërthyese; ndezësit; detonatorët elektrike
3604 Fishekzjarrët; raketat ndriçuese për sinjale, raketa për kohë shiu, sinjalet për mjegull dhe artikuj të tjerë piroteknike
3605 Shkrepset, përveçse artikujve piroteknike të kreut Nr. 3604
3606 Ferro-ceriumet dhe lidhje të tjera piroforike në të gjitha format; artikuj prej materialeve të djegshme siç janë të specifikuara në Shënimin 2 të këtij Kapitulli
Burimi TARIK indeksi shqip