Jump to content

Kodi i mallërave 5900

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 5900 është pjesa e numrave çelës nga 5901 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
5901 Pëlhura tekstile të veshur me ngjitës apo substanca niseshteje, të një lloji të përdorur për mbulues të jashtëm të librave apo të ngjashmeve të tyre; tekstil i tejdukshem; kanavaçe(pëlhurë) e përgatitur për piktura; pëlhura të ngrira për lidhjen e librave dhe pëlhura të ngjashme tekstile të ngrira të një lloji të përdorur për skeletet e kapeleve
5902 Pëlhura prej spangove për gomat pneumatike prej fijeve me viskozitet të lartë prej nejloni apo poliamideve të tjera, prej poliestereve apo prej mëndafshit artificial
5903 Pëlhura tekstile të ngopura, të veshura, të mbuluara apo të laminuara me plastikë, përveç atyre të kreut Nr. 5902
5904 Linoleum, nëse është apo jo e prerë në forma; mbuluesit e dyshemesë që përbëhen nga një veshje apo mbulese të aplikuar mbi një bazë tekstile, nëse janë apo jo të prera në forma
5905 Mbuluesit tekstile të mureve
5906 Pëlhura tekstile të gomuara, përveç atyre të kreut Nr. 5902
5907 Pëlhura tekstile të ngopura, të veshura apo të mbuluara, ndryshe; kanavace(pëlhurë) e pikturuar për skena teatrale, sfondet e atelieve apo të ngjashmet e tyre
5908 Fitila tekstile, të endura, të gërshetuara apo të thurura me shumë file, për llampat, sobat, çakmakët, qirinjtë apo për të ngjashmet e tyre; rrjetat inkandeshente të gazit dhe pëlhurat tubulare të thurura me shumë file për to, nëse janë apo jo të ngopura
5909 Zorra tekstile dhe tuba të ngjashme tekstile, me ose pa linjëzime, armatura apo plotësues prej materialeve të tjere
5910 Rripa transmisioni apo të konvejereve(transportues), prej material tekstili, nëse janë apo jo të ngopura, të veshura, të mbuluara apo të laminuara me plastikë, apo të përforcuara me metal apo materiale të tjera
5911 Produkte tekstili dhe artikuj tekstili, për përdorim industrial, të specifikuar në shenimin 7 të këtij Kapitulli
Burimi TARIK indeksi shqip