Jump to content

Kodi i mallërave 8300

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 8300 është pjesa e numrave çelës nga 8301 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
8301 Drynet dhe kyçet (çelësat, të operuar elektrikisht apo në mënyrë të kombinuar), prej metali bazë; grepat dhe skeletet me grepa, të trupëzuar me kyçet, prej metaleve bazë; çelësat për çdo nga artikujt e sipërpërmendur, prej metali bazë:
8302 Mbajtëset, pajisje prej metaleve bazë dhe artikuj të ngjashëm të përshtatshme për tu përdorur me mobileritë, dyert, shkallët, dritaret, grilla dritaresh, karroceritë,pajisjeve të kalit, bauleve, sanduqeve, kutive apo për artikuj të ngjashëm; mbajtëse dhe varëse kapelash, kllapa mbajtëse kapelash dhe fiksues të tjerë të ngjashëm prej metali bazë; rrotëza apo rule për mobileritë me mbajtëse për to prej metaleve bazë; mbyllësit automatike të dyerve prej metali bazë:
8303 Kasaforta të blinduara apo të përforcuara, kutitë kasaforta dhe dyer dhe mbyllës të dhomave në formë kasaforte, kutitë e parave kash apo për dokumentet me vlerë dhe të ngjashmet e tyre, prej metali bazë
8304 Dollape për dosje, dollape për indekset e dokumentave, tabakapër vendosjen e letrave, mbajtëse letrash, mbajtëse lapsash, mbajtëse të kancelarive të zyrës dhe pajisje të ngjashme tavolin apo zyre, prej metali bazë, përveç mobilerive të zyres të kreut Nr. 9403
8305 Pajisjet për dosje apo për dokumentet, shtrënguese letrash, gjilpëra me kokë, kapëse letrash, maja metalike për indeksim dhe artikuj të ngjashëm zyre, prej metaleve bazë; kapëse aktesh në shirita (psh, për zyra, për tapiceri, paketim), prej metaleve bazë:
8306 Zilet, gonget dhe të ngjashmet e tyre, jo elektrike, prej metaleve bazë; statujat dhe ornamente të tjera prej metali bazë; skelete fotografish, pikturë apo skelete të ngjashme prej metali bazë; pasqyra prej metali bazë:
8307 Tuba fleksibël prej metaleve bazë, me apo pa përshtatësit e tyre:
8308 Mbërthyesit, skelete me mbërthyesit, mbërtheçka, togëza mbërtheçkash, grepa, sy, vrima dhe të ngjashmet e tyre, prej metaleve bazë, të një lloji të përdorur për veshje, veshje këmbe, tenda, çantat e dorës, për mallra udhëtimi dhe për artikuj të tjerë të prodhuar; perçinat tubulare apo të bigëzuara, prej metaleve bazë; rruaza dhe xhingël prej metaleve bazë:
8309 Mbyllësa, tapa dhe kapaqe (përfshirë tapat në formë kurore, kapakët në formë vide dhe tapat me mjete derdhjeje), kapsulat për shishe, tapa të filetuara, mbuluesit e tapave, vulat dhe plotësues të tjerë paketues, prej metali bazë:
8310 Pllakat për shenja, pllakat e emrit, pllakat e adresave dhe pllaka të ngjashme, numrat, germat dhe simbole të tjera, prej metaleve bazë, përjashto ato të kreut Nr. 9405
8311 Tela, shufra, tuba, pllaka, elektroda dhe produkte të ngjashme, prej metaleve bazë apo prej karbiteve të metaleve, mbuluar apo me bërthamë me materiale flukse, të nje lloji të përdorur për saldim, kallajim, ngjitje apo për depozitim të metaleve apo të karbiteve të metaleve; tela dhe shufra, prej pudre të aglomeruar të metaleve bazë, të përdorur për spërkatjen e metaleve:
Burimi TARIK indeksi shqip