Kodi i mallërave 6800

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 6800 është pjesa e numrave çelës nga 6801 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
6801 Gurë kalldrëmi, gur bordure dhe pllaka guri, prej guri natyral (përjashtuar eternitin-gurët e rrasave)
6802 Gurët e punuar monumentale apo të ndërtimeve (përjashtuar eternitin-gurët e rrasave) dhe artikujt prej tyre, përveç mallrave të kreut Nr. 6801; kubet mozaike dhe të ngjashmet e tyre, prej guri natyral (përfshirë gurët e rrasave), nëse janë apo jo në një mbështetës; granule, çakëll dhe pluhur, të ngjyrosur artificialisht, prej guri natyral (përfshirë gurët e rrasave)
6803 Eternit i punuar dhe artikuj prej eterniti apo prej eterniti të aglomeruar
6804 Gur bluajtës, gur smeril, rrota grirëse dhe të ngjashmet e tyre, pa skelet, për grirje, prehje, llustrosje apo prerje, gurët prehës të dorës apo gurët lustroses të dorës, dhe pjesët e tyre, prej guri natyral, prej abrazivi natyral apo artificial të aglomeruar, apo prej qeramike, me ose pa pjesët prej materialeve të tjera
6805 Pluhur apo kokrriza abrazivi natyral apo artificial, mbi një bazë prej materiali tekstili, prej letre, kartoni apo prej materialeve të tjera, nëse janë apo jo të prerë në formë apo të sharruara apo të formuara ndryshe
6806 Lesh zgjyre, lesh guri dhe leshra të ngjashme minerale; vermikulit i shtresëzuar, argjile e zgjerueshme, termozit (skorje me shkumë) dhe materiale të ngjashme minerale të zgjerueshme; përzierjet dhe artikujt e materialeve minerale termoizolues, akustiko izolues apo akustiko absorbues, përveç atyre të kreut Nr. 6811 apo 6812 apo të Kapitullit 69
6807 Artikujt prej asfaltit apo prej materialeve të ngjashme (për shembull, bitum nafte apo katran qymyri)
6808 Panelet, shtresat, pllakat, blloqet dhe artikuj të ngjashëm prej fibrave vegjetale, prej kashte apo prej copave, ashklave, pluhurit, ciflave apo mbetjeve të tjera, të drurit, të aglomeruar me çimento, allçi apo me lidhës të tjerë minerale
6809 Artikuj prej allçie apo prej përbërjeve me bazë allçie
6810 Artikuj prej çimentos, prej betonit apo prej gurëve artificiale, nëse janë apo jo të përforcuar
6811 Artikujt prej asbesto-çimentos, çimentos fibroze celulozike apo prej të ngjashmëve të tyre
6812 Fibra të fabrikuara të asbestit; përzierjet me një bazë të asbestit apo me një bazë të asbestit dhe të karbonatit të magnezit; artikuj të përzierjeve të tilla apo të asbestit (psh, fill, pëlhure e endur, veshje, veshje koke, veshje këmbe, mbushje asbesti), nëse janë apo jo të përforcuara, përveç mallrave të kreut Nr. 6811 apo 6813
6813 Materiale fërkuese dhe artikujt prej tyre (psh, fleta, role, shirita, segmente, disqe, rondele, mbushës), jo me formë, për frena, për dhëmbët e rrotave apo për të ngjashmet e tyre, me një bazë të asbestit, të substancave të tjera minerale apo të celulozës, nëse janë apo jo të kombinuara me tekstil apo me materiale të tjera
6814 Mikë e punuar dhe artikuj prej mike, përfshirë mikën e aglomeruar apo të rindërtuar, nëse është apo jo mbi bazament prej letre, kartoni apo prej materiali tjetër
6815 Artikuj prej guri apo prej substancave të tjera minerale (përfshirë fibrat e karbonit, artikuj prej fibrave të karbonit dhe artikuj prej torfe), të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër
Burimi TARIK indeksi shqip