Kodi i mallërave 9500

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 9500 është pjesa e numrave çelës nga 9501 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
[9501]
[9502]
9503 Triçikletat, skuterë, makinat me pedale dhe lodra të ngjashme;

karrocat e kukullave; kukullat; lodrat tjera; modele me përmasa (“shkallë”) të zvogëluara dhe modele të ngjashme rekreative, që punojnë ose jo; pazellat (enigmat) e të gjitha llojeve:

9504 Artikujt për parqe lojrash, për lojrat e tavolinës apo dhomës,

përfshirë lojrat me pineska, bilardot, tavolina speciale për lojrat e kazinos dhe pajisjet automatike të lojrave me birila (bowling) :

9505 Artikujt festive, karnavale apo artikuj të tjerë argëtimi, përfshi

truket e magjistarëve dhe lodrat e tjera:

9506 Artikujt dhe pajisjet për ushtrime të përgjithshme fizike, për

gjimnastike, atletike, sporte të tjera (përfshi tavolinat e pingpongut) apo për lojrat e ambientit, jo të specifikuara apo përfshira diku tjetër në këtë Kapitull; pishinat e notit dhe pishinat e vogla të zbavitjes

9507 Kallamat e peshkimit, grepat dhe pajime të tjera të peshkimit;

rrjetat e vendosjes së peshkut, rrjetat e fluturave dhe rrjetat e ngjashme; "zogjtë" për karrem (përveç atyre të kreut 9208 apo 9705) dhe pajisjet e tjera të gjuetisë:

9508 Galeritë rrotulluese, lëkundëse, poligonet e qitjes dhe argëtime

të tjera të hapura; cirqet lëvizës, kopshtet zoologjike lëvizëse dhe teatrot lëvizës

Burimi TARIK indeksi shqip