Kodi i mallërave 9400

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 9400 është pjesa e numrave çelës nga 9401 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
9401 Ndenjëset (të ndryshme nga ato të kreut Nr. 9402), nëse janë ose

jo të kthyeshme në krevate, dhe pjesët e tyre:

9402 Mobileritë mjekësore, kirurgjikale, dentare ose veterinare (psh,

tavolinat e operimeve, tavolinat e ekzaminimit, shtretërit e spitaleve me pajisje mekanike, karriget e dentistëve); karriget e berberëve dhe karrigë të ngjashme, që bëjnë lëvizje rrotulluese po ashtu si edhe ulëse apo ngritëse; pjesët e artikujve të sipërpërshkruar:

9403 Mobileri të tjera dhe pjesët e tyre:
9404 Mbështeteset dhe mbajtëset e dyshekëve; artikujt e krevateve

dhe të ngjashmet (psh, dysheqet, jorganet me pambuk apo me pupla, jasteqet e fjetjes, pufete dhe jasteqet e zbukurimit), të pajisura me susta apo të mbushura apo përshtatur nga brenda me çdo material apo prej gome celulare apo plastike, nëse janë apo jo të mbuluara:

9405 Llampat dhe pajisje ndriçuese përfshirë projektorët dhe

ndriçuesit projektorë dhe pjesët e tyre, të papërfshirë dhe të paspecifikuar diku tjetër; shenjat ndriçuese, pllakat e emrit ndriçuese dhe të ngjashmet e tyre, të cilët kanë një burim drite të fiksuar të përhershëm, dhe pjesët e tyre të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër:

9406 Ndërtesa të parafabrikuara:
Burimi TARIK indeksi shqip