Kodi i mallërave 8100

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 8100 është pjesa e numrave çelës nga 8101 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
8101 Tungsten (volfram) dhe artikujt prej tij, përfshirë mbetjet dhe kthimet
8102 Molibden dhe artikujt prej tij, përfshirë edhe mbetjet dhekthimet:
8103 Tantalum dhe artikujt prej tij, përfshirë mbetjet dhe kthimet:
8104 Magnezium dhe artikujt prej tij, përfshirë mbetjet dhe kthimet
8105 Metalina kobalti dhe produkte të tjera ndërmjetëse të metalurgjisë së kobaltit; kobalt dhe artikujt prej tij, përfshirë mbetjet dhe kthimet:
8106 Bismuthi dhe artikujt prej tij, përfshirë mbetjet dhe kthimet:
8107 Kadmium dhe artikujt prej tij, përfshirë mbetjet dhe kthimet:
8108 Titanium dhe artikuj prej tij, përfshirë mbetjet dhe kthimet:
8109 Zirkon dhe artikujt prej tij përfshirë mbetjet dhe kthimet:
8110 Antimoni dhe artikujt prej tij, përfshirë mbetje dhe kthime:
8111 Mangan dhe artikuj prej tij, përfshirë mbetje dhe kthime:
8112 Berilium, kromium, germamium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (kolumbium), rhenium dhe tallium, dhe artikujt e këtyre metaleve, përfshirë mbetjet dhe kthimet:
8113 Metaloqeramikat dhe artikujt prej tyre, përfshirë mbetjet dhe kthimet:
Burimi TARIK indeksi shqip