Jump to content

Kodi i mallërave 9200

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 9200 është pjesa e numrave çelës nga 9201 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
9201 Pianot, përfshi pianot automatike; klaviçembal dhe instrumente

të tjera me tastjere dhe me tela:

9202 Instrumente të tjera muzikore me tela (psh, kitarat, violinat,

harpet):

[9203]
[9204]
9205 Instrumente të tjerë muzikore me frymë (psh, klarinetat,

trumpetat, gajdet):

9206 Instrumentet muzikore me goditje (psh, daullet, ksilofonet,

çaparet, kastanjetet, maracatet

9207 Instrumentet muzikore, tingulli i të cilave prodhohet, apo duhet

të amplifikohet, elektrikisht (psh, organot, kitarat, fizarmonikat):

9208 Kutitë muzikore, organot e shesheve, organot mekanike të

rrugëve, zogjtë këngëtare mekanike, sharra muzikore dhe instrumente të tjerë muzikore jo të përfshira brenda ndonjë kreu tjetër të këtij Kapitulli; ndjellësit e grackave të të gjitha llojeve; bilbilat, brirët thirrës dhe instrumente të tjera sinjalizues me tingull të fryra me gojë:

9209 Pjesët (psh, mekanizmat për kutitë muzikore) dhe plotësuesit

(psh, kartat, disqet dhe bobinat për instrumentat mekanike) të instrumentave muzikore; metronomet, pirunjt rrotullues dhe gypat e tingullit të të gjitha llojeve:

Burimi TARIK indeksi shqip