Kodi i mallërave 7000

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 7000 është pjesa e numrave çelës nga 7001 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
7001 Qelq i thyer dhe mbetje dhe mbeturina të tjera prej qelqi; qelq nëmasë
7002 Qelq në toptha (përveç mikrosferave të kreut Nr.7018), shufra dhe tuba, të papunuara
7003 Qelq i derdhur dhe qelq i petëzuar, në fleta apo profile, nëse

kanë apo jo një shtresë absorbuese, reflektuese apo joreflektuese, por jo të punuara ndryshe

7004 Qelq i tërhequr dhe qelq i fryrë, në fleta, nëse kanë apo jo një shtresë absorbuese, reflektuese apo jo-reflektuese, por jo më tej të punuara:
7005 Qelq flotues dhe qelq me sipërfaqe të lëmuar apo i llustrosur, në fleta, nëse kanë apo jo një shtresë absorbuese, reflektuese apo jo-reflektuese, por me tej të punuara
7006 Qelq i kreut Nr. 7003, 7004 apo 7005, të përkulura, të punuara tek anët, të gdhendura, të brimuara, të emaluara apo të punuara ndryshe, por jo të përshtatura apo të rrethuar me kornizë me materiale të tjera
7007 Xham sigurie që konsiston në një forcim (temperim) ose xham i laminuar
7008 Masa izoluese me faqe të shumëfishta prej qelqi
7009 Pasqyra prej qelqi, nëse janë apo jo me kornizë, përfshirë pasqyrat prapashikuese
7010 Damixhane, shishe, faqore, poçe, ampula dhe konteniere të tjerë, prej qelqi, të një lloji të përdorur për mbajtjen apo paketimin e mallrave; poçe prej qelqi për konservimin e mallrave ; tapa, kapaqe dhe mbyllës të tjerë, prej qelqi
7011 Mbështjellëse prej qelqi (përfshirë poçet e llampave dhe tubat), e hapura, dhe pjesët e tyre prej qelqi, pa përshtatjet, për llampat elektrike, për tubat me rreze katodike apo për të ngjashmet e tyre
[7012]
7013 Artikuj prej qelqi të një lloji të përdorur në tavolina, kuzhinë, banjë, zyra, zbukurime të brendeshme apo qëllime të ngjashme (përveç atyre të krerëve Nr. 7010 apo 7018)
7014 Paisjet e sinjaleve prej qelqi dhe elementet optike prej qelqi (përveç atyre të kreut Nr. 7015), jo të punuara optikisht
7015 Xhama orash muri dhe dore dhe xhama të ngjashme, xhama për syze jo korrektuese apo korrektuese, të përkulura, të lakuara, të zgavëruara apo të ngjashmet e tyre, jo të punuara optikisht; sferat prej qelqi të zgavëruara dhe segmentet e tyre, për prodhimin e xhamave të tille
7016 Blloqe, pllaka, tulla, katrore, tjegulla shtrimi dhe artikuj të tjerë prej qelqi të presuar apo të dhënë forme, nëse është apo jo i armuar, të një lloji të përdorur për qëllime ndërtimi apo konstruksioni; kubet prej qelqi dhe artikuj të tjerë të vegjël prej qelqi, nëse janë apo jo në ndonjë bazament, për mozaike apo për qëllime të ngjashme dekorative; xhama të bashkuar me dritare dhe të ngjashmet e tyre; xhama të quajtur ‘multicelular’ ose ‘shkume’ në blloqe, panele, pllaka, guacka apo forma të ngjashme
7017 Paisje laboratorike, higjenike apo farmaceutike prej qelqi , nëse janë apo jo të graduara apo të precizuara
7018 Sfera të vogla prej qelqi, imitacione perlash, imitacione të gurëve të çmuar dhe gjysëm të çmuar dhe artikuj të tjerë të ngjashëm të vegjël prej qelqi, dhe artikuj prej tyre përveç imitacioneve të bizhuterive; syte prej qelqi përveç artikujve proteze; statujat dhe ornamente të tjerë prej qelqi të armuar, përveç imitacioneve të bizhuterive; mikrosferat prej qelqi me diametër jo më tepër se 1 mm
7019 Fibra prej qelqi (përfshirë leshin e xhamit) dhe artikuj prej tyre (psh, fije, pëlhura të endura)
7020 Artikuj të tjerë prej qelqi
Burimi TARIK indeksi shqip