Kodi i mallërave 3900

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 3900 është pjesa e numrave çelës nga 3901 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
I. FORMAT PRIMARE
3901 Polimeret e etilenit, në forma
3902 Polimeret e propilenit apo të olefinave të tjera, në forma primare
3903 Polimeret e stirenit, në forma primare
3904 Polimere të vinilkloridit apo të olefinave të tjera të halogjenizuara, në forma primare
3905 Polimere të acetatit të vinil apo të estereve të tjerë vinili, në forma primare; polimere të tjerë vinil në forma primare
3906 Polimeret akrilik në forma primare
3907 Poliacetalet, poliesteret e tjera dhe rezina epokside, në forma primare; polikarbonatet, rezinat alkide, esteret polialil dhe poliestere të tjera, në forma primare
3908 Poliamidet në forma primare
3909 Amino-rezinat, rezinat fenolike dhe poliuretanet, në forma primare
3910 Silikonet në forma primare
3911 Rezinat e naftës, rezinat coumarone-indene, politerpenet, polisulfidet, polisulfonet dhe produkte të tjera të specifikuara në Shënimin 3 të këtij Kapitulli, të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër, në formë primare
3912 Celuloze dhe derivatet e saj kimike, të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër, në forma primare
3913 Polimeret natyrale (psh, acid alginik) dhe polimeret natyrale të modifikuara (psh, proteinat e forta, derivatet kimike të gomave natyrale), të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër, në forma primare
3914 Jonite bazuar në polimeret e kreut Nr. 3901 deri 3913, në forma primare
II. MBETJET, PRERJET DHE KTHIMET; GJYSËM-PRODUKTET; ARTIKUJT
3915 Mbetjet, prerjet dhe kthimet, prej plastike
3916 Monofilament prej të cilit çdo dimension kryq seksional i tejkalon 1 mm, shufrat, shkopinjte dhe forma profil, nëse janë apo jo të punuar në sipërfaqe por jo të punuara ndryshe, prej plastike
3917 Tuba, pipa dhe zorra, dhe përshtatësit për to (psh, brylat, bashkimet, flanxhat), prej plastike
3918 Mbuluesit e dyshemesë prej plastike, nëse janë apo jo vetë ngjitëse, në rolë apo në formën e pllakave; mbuluesit e mureve apo tavaneve prej plastike, siç janë të përcaktuara në Shenimin 9 të këtij Kapitulli
3919 Pllaka, fleta, filma, krisafe, shirita dhe forma të tjera të rregullta, vetengjitëse, prej plastike, nëse janë apo jo në role
3920 Pllaka, fleta, filma, krisafe dhe shirita të tjerë, prej plastike, jo celulare dhe jo të përforcuara, jo të laminuara të pambështetura apo të pakombinuara në mënyra të ngjashme me materiale të tjera
3921 Pllaka, fleta, filma, krisafe dhe shirita të tjera, prej plastike
3922 Vaskat, pllakat e dushit, basenet-larëse, bidete, WC, vendet e uljes dhe mbuluesit, kasetat shkarkuese dhe pajisje të ngjashme sanitare, prej plastike
3923 Artikujt për mbajtjen apo paketimin e mallrave, prej plastike; tapat, kapakët, kupat dhe mbylles të tjerë, prej plastike
3924 Paisjet e tavolines, të kuzhinës, artikuj të tjerë shtëpiakë dhe higjienikë apo artikuj të tualetit, prej plastike
3925 Pajisjet e ndërtimit prej plastike, të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër
3926 Artikuj të tjerë prej plastike dhe artikuj prej materialeve të tjera të krerëve Nr. 3901 deri 3914
Burimi TARIK indeksi shqip