Jump to content

Kodi i mallërave 9100

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 9100 është pjesa e numrave çelës nga 9101 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
9101 Orët e dorës, orët e xhepit dhe orë të tjera, përfshi kronometrat,

me mbulesë prej metali të çmuar apo prej metali të larë me metal të çmuar

9102 Orët e dorës, orët e xhepit dhe orë të tjera, përfshi kronometrat,

të ndryshme nga ato të kreut Nr.9101:

9103 Orët muri me lëvizje të orëve të dorës, përjashto orët e kreut

9104

9104 Orët e panelit të instrumentit dhe orët e një tipi të ngjashëm për

mjetet e transportit rrugor, ajror, rrjetet e hapësirës apo të transportit ujor

9105 Orë të tjera:
9106 Aparatet për regjistrimin e kohës së ditës dhe aparate për

matjen, regjistrimin ose për tregues të ndryshëm të intervaleve të kohës, me levizje ore apo me motor sinkronizues (psh, regjistrat e kohës, memorizuesit e kohës):

9107 Ndërprerësit kohorë me mekanizëm ore apo me motor

sinkronizues

9108 Mekanizmat e orëve të dorës, komplete dhe të montuar:
9109 Mekanizmat e orëve të murit, komplet dhe të montuara:
9110 Mekanizmat komplet të orëve të dorës apo të murit, të

pamontuara apo pjesërisht të montuara (grup lëvizjet); Mekanizmat jokomplete të orëve të murit apo të dorës, të montuara; Mekanizmat e papërpunuara të orëve të dorës apo të murit:

9111 Kasat e orëve të dorës dhe pjesët e tyre:
9112 Kasat e orëve të murit dhe kasat e një tipi të ngjashëm për

mallrat e tjerë të këtij Kapitulli, dhe pjesët e tyre:

9113 Rripat e orëve të dorës, bandat e orëve të dorës dhe byzylyqe

ore, dhe pjesët e tyre:

9114 Pjesët e tjera të orëve të dorës apo të murit:
Burimi TARIK indeksi shqip