Jump to content

Kodi i mallërave 4000

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 4000 është pjesa e numrave çelës nga 4001 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
4001 Gome natyrale, balata, gutta-percha, guayule, chicle dhe goma të ngjashme natyrale, në forma primare apo në pllaka, fleta apo shirita
4002 Goma sintetike dhe faktis i rrjedhur prej naftës, në forma primare apo në pllaka, fleta apo shirita; përzierjet e çdo produkti të kreut Nr. 4001 me çdo produkt të këtij kreu, në forma primare apo në pllaka, fleta apo shirita
4003 Gomë e rigjeneruar në forma fillestare apo në pllaka, fleta apo shirita
4004 Mbetjet, mbeturinat dhe kthimet prej gome (përveçse gomës së fortë) dhe pluhurat dhe granulet e marra prej tyre
4005 Gomat e përbëra, të pavullkanizuara, në forma primare apo në formë pllake, flete apo shiriti
4006 Forma të tjera (psh, shufra, tuba dhe forma profil) dhe artikujt (psh, disqe dhe unaza), prej gome jo të vullkanizuar
4007 Fijet dhe kordat prej gome të vullkanizuar
4008 Pllaka, fleta, shirita, shufra dhe forma profil, prej gome të vullkanizuar ndryshe prej gomës së fortë
4009 Tuba, pipa dhe zorra, prej gome të vullkanizuar përveçse gomës së fortë, me apo pa përshtatësit e tyre (psh, bashkuesit, kthesat, fllanzhat)
4010 Rripat apo shiritat e transmesionit apo të konvejerëve, prej gome të vullkanizuar
4011 Goma të reja pneumatike, prej gome
4012 Goma pneumatike prej gome të përdorura apo të riveshura; goma të forta apo të mbushura, veshje të ndërrueshme të rrotave prej gome dhe mbyllësit e tyre prej gome
4013 Komardare, prej gome
4014 Artikujt higjenike apo farmaceutike (përfshirë thithësat), prej gome të vullkanizuar të ndryshme nga goma e fortë, me apo pa përshtatës prej gome të fortë
4015 Artikuj të veshjes dhe aksesorë veshjeje (përfshirë dorëzat), për të gjitha qëllimet, prej gome të vullkanizuar të ndryshme nga goma e fortë
4016 Artikuj të tjerë prej gome të vullkanizuar të tjera nga goma e fortë
4017 Gome e fortë (psh, ebonit) në të gjitha format, përfshirë mbetjet dhe prerjet; artikuj prej gome të fortë
Burimi TARIK indeksi shqip