Kodi i mallërave 8400

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 8400 është pjesa e numrave çelës nga 8401 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
8401 Reaktorët nukleare; elementet djegës (mbushjet) jo rrezatues,

për reaktorët nukleare; makineritë dhe aparaturat për ndarjen izotropike:

8402 Kaldajat që gjenerojnë avuj uji ose avuj të tjerë (të ndryshëm

nga kaldajat me ujë të nxehtë me nxehje qëndrore në gjendje gjithashtu të prodhojnë avuj me presion të vogël); kaldajat me ujë super të nxehtë:

8403 Kaldajat me nxehje qëndrore të ndryshme nga ato të kreut 8402
8404 Impiantet ndihmës për tu përdorur me kaldajat e kreut Nr.8402

apo 8403 (për shembull, ekonomizuesat, supernxehësat, tretësit e blozës, nxjerrësit e gazit); kondensuesit për njësitë e fuqisë me avuj uji apo për njësi të tjera fuqie avulli :

8405 Gjeneratorët që prodhojnë gaz ose gaz uji, me apo pa pastruesit

e tyre; gjeneratorët e gazit acetilene dhe gjeneratorët e ngjashëm të gazit të ujit, me ose pa pastruesit e tyre:

8406 Turbinat e avullit të ujit dhe turbinat e avujve të tjerë
8407 Motorët me piston me djegie të brendshme me lëvizje të

ndërsjelltë apo lëvizje rrotulluese me shkëndijë ndezjeje:

8408 Motorët me piston me djegie të brendshme me injektim-shtytje

(motorët diesel ose gjysëm diesel):

8409 Pjesët e përshtatshme për t’u përdorur vetëm apo kryesisht me

motorët e kreut Nr.8407 apo 8408:

8410 Turbinat hidraulike, rrotat e ujit dhe rregullatorët e tyre:
8411 Motorët turbo-reaktivet, motorët me turbo-helike dhe turbinat e

tjera me gaz:

8412 Motorët tjerë:
8413 Pompat për lëngjet, të përshtatura apo jo me një pajisje matëse;

elevatorët e lëngut:

8414 Pompat e ajrit apo vakum, kompresorët dhe ventilatorët e ajrit

apo gazrave të tjera; thithësit e tymërave me ventilim apo riciklim bashkëngjitur një ventilatori, nëse janë apo jo të përshtatura me filtra:

8415 Kondicionerët e ajrit, që përmbajnë një ventilator të drejtuar me

motor dhe elemente për ndryshimin e temperaturës dhe lagështisë, përfshi keto makina në të cilat lagështia nuk mund të rregullohet veç:

8416 Furrat për lëndë djegëse të lëngët, për lëndë djegëse të ngurtë të

pluhurëzuar apo për gaz; ngarkuesit mekanike të lëndës djegëse, përfshirë grillat e tyre mekanike, shkarkuesit mekanike të hirit dhe pajisje të ngjashme:

8417 Furrnaltat dhe vatrat e zjarrit industriale apo laboratorike,

përfshirë incineratoret, jo elektrike:

8418 Frigoriferët, ngrirësit dhe pajisje të tjera ftohëse apo ngrirëse,

elektrike apo të tjera; pompat e nxehtësisë të ndryshme nga kondicionerët e ajrit të kreut Nr. 8415:

8419 Makineri, impiante apo pajisje laboratorike, nëse janë apo jo me

nxehje elektrike, për trajtimin e materialeve nga një proces që përfshin një ndryshim të temperaturës të tilla si nxehje, gatim, pjekje, distilim, pastrim, sterilizim, pasterizim, avullim, tharje, avullim, thithje avulli, kondesim apo ftohje, të ndryshme nga makineritë apo impiantet e një lloji të përdorur për qëllimet shtëpiake; nxehësat e menjëhershëm të ujit apo me ruajtje, jo elektrike:

8420 Makinat kalendruese apo makina të tjera petëzuese, ndryshe nga

për metalet apo për qelqe, dhe cilindrat e tyre:

8421 Centrifugat, përfshir tharësit centrifugale; makineri dhe aparate

filtrimi apo pastrimi, për lëngje apo për gazet:

8422 Makinat për larjen e pjatave; makineri për pastrimin apo tharjen

e shisheve apo konteniereve të tjerë; makineri për mbushjen, mbylljen, vulosjen apo etiketimin e shisheve, kanaçeve, kutive, çantave apo konteniereve të tjerë; makineri për kapsulimin e shisheve, faqoreve, tubave dhe konteniereve të ngjashëm; makineri të tjera paketimi apo mbështjelljeje (përfshirë makineritë e mbështjelljes me nxehtësi); makineri për gazimin e pijeve:

8423 Peshoret (përjashto peshoret e një ndjeshmërie prej 5 cg ose më

të mirë), përfshirë peshoret e operuara për llogaritje apo kontrollim; peshat e të gjitha llojeve:

8424 Pajisjet mekanike (të operuara apo jo me dorë) për hedhjen,

shpërndarjen ose spërkatjen e lëngjeve ose pluhurave; fikësit e zjarrit, të ngarkuara ose jo; armët spërkatëse dhe pajisjet e ngjashme; makinat e pastrimit me avull ose me rërë dhe makinat e ngjashme të projektuara me hedhje:

8425 Take me makara dhe ngritësit të ndryshëm nga ngritësit me hap;

vinçat dhe çikriket vertikale; kriket ngritës:

8426 Vinçat e anijeve; vinçat, përfshi vinçat me kabëll; strukturat

ngritëse të lëvizshëm, mbartësit e shtyllave dhe mjetet e punës të përshtatur me vinç:

8427 Mjete ngritës me pirun; mjete të tjera të punës të përshtatur me

pajisje ngritëse apo bartjeje:

8428 Makineri të tjera ngritëse, bartjeje apo shkarkimi (psh,

ashensorët, eskalatorët, konvejerët, teleferiket):

8429 Buldozerët vetëlëvizës, kënddozierët,sheshuesit, niveluesit,

skraperat, lopatat mekanike, eskavatorët, ngarkuesit me lopatë, makinat ngjeshëse dhe rulet e rrugëve:

8430 Makineri të tjera lëvizëse, sheshimi, nivelimi, gërryerje,

ekskavatimi, ngjeshjeje, kompaktimi, nxjerrjeje apo shpimi, për tokën, mineralet apo xehëroret; makinat e vendosjes së kolonave dhe të nxjerrjes së kolonave; makinat pastruese të deborës dhe ato gërryese të dëborës:

8431 Pjesët e përshtatshme për tu përdorur vetëm apo kryesisht me

makineritë e krerëve Nr. 8425 deri 8430:

8432 Makineri bujqësore, kopshtarie apo pylltarie për përgatitjen apo

kultivimin e terrenit; rrulat për lëndina apo për toke sportive:

8433 Makineri korrje apo shirje, përfshirë presat për ambalazhimin në

dëngje të kashtës apo tagjisë; makinat kositëse të barit apo barit të thatë; makinat për pastrimin, zgjedhjen apo klasifikimin e vezëve, frutave apo produkteve të tjera bujqësore, të ndryshme nga makineritë e kreut Nr. 8437:

8434 Makinat e mjeljes së qumështit dhe makineritë e bulmetit:
8435 Presat, shtrydhësit dhe makineri të ngjashme të përdorura në

përpunimin e verës së rrushit, verës së mollës, lëngut të frutave apo pijeve të ngjashme:

8436 Makineri të tjera bujqësore, kopshtarie, pylltarie, shpëndarrie

ose bletarie, përfshirë impjantet e mbirjes të përshtatura me pajisje mekanike apo termike; inkubatorët e shpëndeve dhe ngrohësit e vezëve :

8437 Makinat për pastrimin, seleksionimin apo klasifikimin e farave,

drithërave apo zarzavateve të thata leguminoze; makineri të përdorura në industrinë bluajtëse apo për punimin e drithrave apo të zarzavateve të thara leguminoze, të ndryshme nga makineri të tipit ferme:

8438 Makineri, jo të specifikuara apo të përfshira diku tjetër në këtë

Kapitull, për përgatitjen apo prodhimin industrial të ushqimit apo pijeve, të ndryshme nga makineritë për nxjerrjen apo përgatitjen e dhjamit apo të vajrave kafshore apo të zarzavateve të caktuara

8439 Makineri për bërjen e brumit të materialeve fibroze celulozike

apo për bërjen apo përfundimin e letrës apo kartonit:

8440 Makineri libërlidhjeje, përfshi makinat libërqepëse:
8441 Makineri të tjera për bërjen e brumit të letrës, letrës apo kartonit,

përfshi makinat e prerjes të të gjitha llojeve:

8442 Makineri, aparate dhe pajisje (të ndryshme nga veglat-makine të

krerëve Nr. 8456 deri 8465), për përgatitjen apo bërjen e pllakave, cilindrave apo komponenteve të tjera printuese; pllakat, cilindrat dhe komponente të tjerë printues; pllakat, cilindrat dhe gurët litografike, të përgatitura për qëllime printimi (psh, të sheshuara, të kokërrzuara apo të llustruara):

8443 Makineri printimi të përdorura për printim me mjete prej

pllakave, cilindrave dhe komponenteve të tjera printuese të kreut 8442; printerët tjerë, makinat foto-kopjuse dhe makinat e faksit nëse janë apo jo të kombinuara ; pjesët dhe pajisjet e tyre :

8444 Makina për nxjerrjen, tërheqjen, teksturimin ose prerjen e

materialeve tekstile të bëra nga njerëzit:

8445 Makinat për përgatitjen e fibrave tekstile; makinat e tjerrjes,

dyfishimit apo përdredhjes dhe makineri të tjera për prodhimin e fijeve tekstile; makinat e cilindrimit apo mbështjelljes së tekstilit (përfshi mbështjelljen e bazës) dhe makinat për përgatitjen e fijeve tekstile për tu përdorur në makinat e kreut Nr. 8446 apo 8447:

8446 Makinat e endjes (tezgjahet):
8447 Makinat e thurjes më shumë file, makinat e qepjelidhjes dhe

makinat për bërjen e fijeve të hequra nga pëlhurat, të dantellave, të qëndismave, të zbukurimeve, të kordoneve apo rrjetave dhe makinat për xhufkim:

8448 Makineri ndihmëse për tu përdorur me makinat e kreut Nr. 8444,

8445, 8446 apo 8447 (psh, dobbies, Jacquards, ndalim-lëvizje automatike, mekanizmat e ndërrimit të kokës endëse); pjesët dhe plotësuesit të përshtatshëm për tu përdorur vetëm apo kryesisht me makinat e këtij kreu apo të krerëve Nr. 8444, 8445, 8446 apo 8447 (psh, boshtet dhe kapësit e boshteve, veshjet e gërhanies , krehërat, gjilpërat tërheqëse, kokat endëse, gjilpërat e trikotazhit, mbajtësat dhe skeletet e tyre):

8449 Makineri për prodhimin apo përfundimin e shajakut apo të

pëlhurave të pathurura në copa ose në forma, përfshirë makineritë për bërjen e kapeleve prej shajaku; blloqet për bërjen e kapeleve

8450 Makinat larëse të tipit shtëpiak apo lavanterik, përfshirë makinat

të cilat edhe lajnë edhe thajnë:

8451 Makineri (të ndryshme nga makinat e kreut Nr. 8450), për larje,

pastrim, shtrydhje, tharje, hekurosje, presim (përfshirë presat me djegje), zbardhim, ngjyrosje, përpunim përfundimtar, përfundim, veshje apo ngopje të fijeve tekstile, të pëlhurave apo të artikujve të ndërtuar tekstile dhe makinat për aplikimin e pastave mbi një pëlhurë bazë apo mbështetës të tjerë të përdorur në përpunimin e mbuluesve të dyshemesë të tilla si linoleumi; makinat për rrulim, çrrulim, palosje, prerje apo zigzim të pëlhurave tekstile:

8452 Makinat qepëse, të ndryshme nga makinat e qepjes së librit të

kreut Nr. 8440; mobilje, baza dhe mbulesa të projektuara posaçërisht për makinat qepëse; gjilpërat e makinave qepëse:

8453 Makineri për përgatitjen, regjien ose punimin e lëkureve të

përpunuara apo të papërpunuara apo për bërjen apo riparimin e mbathjeve të këmbëve apo të artikujve të tjerë prej lëkure të përpunuar apo të papërpunuar, të ndryshme nga makinat qepëse:

8454 Konvertorët, makinat formuese, makinat për kallëpimin apo

derdhjen e lingotave, të një lloji të përdorur në metalurgji apo në fonderinë e metaleve:

8455 Makinat petëzuese të metaleve dhe rulet e tyre:
8456 Vegla-makine për punimin e çdo materiali nëpërmjet

zhvendosjes së materialit, nëpërmjet proceseve me rreze lazer apo me rreze foton apo me rreze të tjera drite, nëpërmjet proceseve me ultratinguj, elektroshkarkim, elektrokimike, me rreze elektronesh, rreze jonesh apo nëpërmjet proceseve me hark plazme

8457 Qendrat e makinës, makinat me konstruksion njësi (me një

stacion) dhe makinat me transferim shumë stacionesh, për punimin e metalit:

8458 Tornot (përfshirë qendrat rrotulluese) për zhvendosjen e metalit:
8459 Veglat-makine (përfshi makinat kokënjësi të tipit vijë) për shpim,

birim, vijëzim, filetim apo bërje filetosh nëpërmjet zhvendosjes së metalit, ndryshe nga tornot e kreut Nr. 84.58 (përfshirë qendrat rrotulluese):

8460 Veglat-makine për kthimin e buzëve, mprehjen, zmerilizimin,

honingimin, lidhje me mbivënie, llustrosjen apo për përfundimin ndryshe të metaleve apo të metaloqeramikave me anë të gurëve zmerile, produkteve abrazive apo llustrosës, të ndryshme nga makinat me ingranazhe prerëse, ingranazhe zmerilizimi apo ingranazhe përfunduese të kreut Nr. 8461:

8461 Vegël-makine për rrafshimin, përpunimin me shtypje, gdhendjes,

shpimit me presion, prerjen me rrota, lapimin me rrotat e limimit ose rrotat, sharrimin, prerjes dhe vegla-makine të tjera që punojnë nga zhvendosja e metaleve, karbiteve apo metaloqeramikave, jo të përfshira apo specifikuara diku tjetër:

8462 Veglat-makine (përfshi presat) për përpunimin e metalit

nëpërmjet farkëtimit, rrahjes ose stampimit për shtypjen e kapakëve; veglat-makinë (përfshi presat) për punimin e metaleve nëpërmjet përkuljes, palosjes, drejtimit, sheshimit, prerjes, zgavërimit; presat për përpunimin e metaleve ose karbiteve, jo të specifikuara më sipër:

8463 Vegla-makine të tjera për punimin e metaleve apo

metaloqeramikave, pa zhvendosjen e materialit

8464 Veglat-makine për punimin e gurëve, qeramikave, betoneve,

asbesto-cementeve ose materialeve të ngjashme minerale apo për përpunimin në të ftohtë të qelqit:

8465 Veglat-makine (përfshi makinat për gozhdimin, kapjen me

kapëse në formë U, ngjitjes me tutkall ose bashkues të llojeve të ndryshme) për përpunimin e drurit, të tapës, të kockave, të gomës së fortë, plastikave të forta ose materialeve të forta të ngjashme:

8466 Pjesët dhe plotësuesit e përshtatshëm për tu përdorur vetëm

ose kryesisht me makinat e krerëve Nr. 8456 deri në 8465, përfshi mbajtësat e detalit apo të veglave, kokat e zgavëruara vetëhapëse, kokat ndarëse dhe bashkëngjitësit e tjerë speciale për veglat makine; mbajtësit e veglave për çdo lloj veglash për punimin me dorë:

8467 Veglat për punimin të dorës, pneumatike, hidraulike që kanë apo

jo motore elektrike të inkorporuar:

8468 Makineri dhe aparate për saldim, kallajim apo saldim në të ftohtë

nëse janë apo jo të afta për prerje, të ndryshme nga ato të kreut Nr. 8515; makinat dhe pajisjet e kalitje të sipërfaqës që punojnë me gaz:

8469 Makinat shtypshkruese ndryshe nga printuesit e kreut Nr. 8443;

makinat e përpunimit të tekstit:

8470 Makinat llogaritëse dhe makinat e përmasave të xhepit

regjistruese, riprodhuese dhe shfaqjeje të të dhënave me funksione kalkulimi, makinat për vënien e pullës, makinat e nxjerrjes së biletave dhe makina të ngjashme, që i është bashkëngjitur një mjet llogaritës; regjistruesit e parave “cash”:

8471 Makinat e përpunimit automatik të të dhënave dhe njësitë e tyre;

lexuesit magnetikë ose optikë, makinat për kopjimin e të dhënave në ose drejt një mjedisi të dhënash në formë të koduar dhe makinat për përpunimin e të dhënave të tilla, jo të specifikuara ose përfshira diku tjetër:

8472 Makinat e tjera të zyrës (psh, makinat e dyfishimit, hektografët

ose trafarët, makinat për shtypjen e adresave, shpërndarësit automatike të banknotave, makinat e zgjedhjes së monedhave, makinat për zgjedhjen, numërimit dhe mbështjelljen e monedhave, makinat e mprehjes së lapsave, makinat kapëse të letrave ose shpimit të letrave):

8473 Pjesët dhe plotësuesit (të ndryshme nga mbulesat, karkasat dhe

të ngjashme me këto) të përshtatshme për tu përdorur vetëm ose kryesisht me makinat e krerëve Nr. 8469 deri 8472:

8474 Makineri për zgjedhjen, shoshimin, veçimin, larjen, thërmimin,

bluarjen, përzierjen e oksideve, gurëve, xehëroreve ose substancave të tjera minerale në formë të ngurtë (përfshi në formë pudre ose paste); makineri për aglomerimin, dhënies formë ose kallëpimin e lëndëve djegëse minerale të ngurtë, pastës së qeramikës, çimentove të paforcuara, materialeve plasterifikuese apo produkteve të tjera minerale në formë pudre ose pastë; makinat për formimin e kallëpeve prej rëre të fonderisë:

8475 Makinat për montimin e llampave elektrike ose elektronike,

tubave, valvolave ose dritave të ndriçimit flash, në mbulesat prej qelqi; makinat për prodhimin ose përpunimin me nxehtësi të qelqeve ose pocerive:

8476 Makinat automatike të shitjes së mallrave (psh, makinat e

pullave të postës, cigareve, ushqimit ose pijeve), përfshi makinat e thyerjes së parave:

8477 Makineri për punimin e gomës ose plastikës ose për përpunimin

e produkteve nga këto materiale, jo të specifikuara ose përfshira diku tjetër në këtë Kapitull:

8478 Makineri për përgatitjen ose bërjen e duhanit, jo të specifikuara

ose përfshira diku tjetër në këtë Kapitull:

8479 Makinat dhe pajisjet mekanike që kanë funksione individuale jo

të specifikuara ose përfshira diku tjetër në këtë Kapitull:

8480 Kutitë kallëpe për fondërinë e metaleve; bazat e kallëpeve;

mostrat e kallëpeve; kallëpet për metalet (të ndryshme nga kallëpet për shkrirje metali), karbiteve, qelqit, materialeve minerale, për gomat ose plastikat:

8481 Rubinetat, muslluqet, valvulat dhe pajisjet e ngjashme për gypat,

mbulesat e boliereve, cisternave, kadeve ose pajisjeve të ngjashme, përfshirë valvolat me zvogëlim presioni dhe valvolat e kontrolluara nga termostatet:

8482 Kuzhinetat me sfera ose cilindra:
8483 Boshtet e transmesionit (përfshi boshtet me gunga dhe boshtet

motorike) dhe manivelat; trup kuzhinete dhe kuzhinetat me bosht të rrafshët; ingranazhet me dhëmbë dhe mekanizmi i transmesionit me dhëmbë; vidat sfere apo vidat role; kutitë e shpejtësive dhe ndryshuesit e tjerë të shpejtësisë, përfshi hidrotransformatorët; volantet dhe pulexhat, përfshi kutitë e bllokut; xhuntot bashkuese të boshteve dhe ingranazheve (përfshi bashkimet universale):

8484 Permistopët dhe bashkimet e ngjashme prej fletë metali të

kombinuar me materiale të tjerë ose prej dy apo më shumë shtresash prej metali; grupet ose asortimentet prej permistopësh dhe bashkimeve të ngjashme, jo të ngjashme ne përbërje, të vendosura në qese, zarfa apo paketues të ngjashëm; vulosësit mekanike

[8485]
8486 Makinat dhe aparaturat të llojit që përdoren vetëm apo

kryesishtë për prodhimin e gjysmëpërçuesve shufër apo wafer, paisjeve gjysmëpërçuese, qarqeve të integruara elektronike apo të paneleve të rrafështa ; makinat dhe aparaturat e specifikuara në shenimin 9 (C) të këti kapitulli; pjesët dhe pajisjet :

8487 Pjesët e makinerive, që nuk përmbajnë lidhësa, izolatorë,

kontakte bobinash elektrike ose karakteristika të tjera elektrike, jo të specifikuara ose përfshira diku tjetër në këtë Kapitull:

Burimi TARIK indeksi shqip