Kodi i mallërave 7400

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 7200 është pjesa e numrave çelës nga 7201 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
7401 Metalinat e bakrit; bakër i çimentuar (bakër i precipituar)
7402 Bakër i parafinuar; anodat e bakrit për rafinimin elektrolitik
7402 Bakër i parafinuar; anodat e bakrit për rafinimin elektrolitik
7403 Bakër i rafinuar dhe lidhjet e bakrit, të papërpunuara
7404 Mbetjet dhe kthimet e bakrit
7405 Master lidhjet e bakrit
7406 Pluhura dhe fetëza bakri
7407 Shufra, shkopinj dhe profile bakri
7408 Tela bakri
7409 Pllaka, fleta dhe shirita bakri, të një trashësie prej më tepër sesa 0.15 mm
7410 Krisaf bakri (nëse janë apo jo të shtypura apo të veshur nga prapa me letër, karton, plastike apo materiale të tjera që prapa vihen) të një trashësie (përjashto çdo prapavënie) prej jo më tepër se 0.15 mm
7411 Tuba dhe tubacione bakri
7412 Përshtatjet e tubave dhe tubacioneve prej bakri (psh, mëngët, kthesat, bashkimet)
7413 Tela, kabllo, banda të gërshetuara dhe të ngjashmet e tyre, të përdredhura, prej bakri, jo të izoluara elektrikisht
[7414] - / -
7415 Gozhda, pineska, maja vizatuese, kunj me vesh (përveç atyre të kreut Nr. 8305) dhe artikuj të ngjashëm, prej bakri apo prej gize apo çeliku me koka prej bakri; vida, bulona, dado, gremç vide, perçina, gozhda të gjata në formë pyke, pykat, rondelet (përfshirë rondelet sustë) dhe artikuj të ngjashëm, prej bakri
[7416] - / -
[7417] - / -
7418 Artikuj tavoline, kuzhine apo artikuj të tjerë shtëpiake dhe pjesët e tyre, prej bakri; pastruese tenxheresh dhe mbushjet për pastrim apo për llustrim, si dhe dorëzat e përdorura për këtë qëllim dhe të ngjashmet e tyre, prej bakri; artikuj sanitare dhe pjesët prej tyre, prej bakri
7419 Artikuj të tjerë prej bakri
Burimi TARIK indeksi shqip