Kodi i mallërave 9300

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 9300 është pjesa e numrave çelës nga 9301 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
9301 Armët ushtarake, të ndryshme nga revolverët, pistoletat dhe

armët e kreut Nr. 9307:

9302 Revolverët dhe pistoletat, të ndryshme nga ato të kreut Nr. 9303

apo 9304

9303 Armët të tjera të zjarrit dhe pajisje të ngjashme të cilat veprojnë

prej djegjes të një mbushje eksplozive (psh, çifte me saçme dhe pushkët sportive, armët e zjarrit me mbushje nga tyta, pistoleta Very dhe pajisje të tjera të destinuara për të projektuar vetëm sinjalet ndriçuese, pistoleta dhe revolverë për municionet e përdorura në qitjet mësimore, revole me pykën e lidhur për vrasje humane të kafshëve, armët litar-hedhës)

9304 Armë të tjera (psh, armët dhe pistoletat me ajër apo gaz, me

susta, shkopat e policëve), përjashto ato të kreut Nr. 9307

9305 Pjesët dhe plotësuesit e artikujve të krerëve Nr. 9301 deri 9304:
9306 Bombat, granatat, silurat, minat, raketat dhe municionet e

ngjashme të luftës dhe pjesët e tyre; fishekët dhe municione të tjera dhe predhat dhe pjesët e tyre, përfshirë materialet për taposjen(mbushjen) e lëndëve plasëse dhe të fishekëve:

9307 Shpatat, kamat, bajonetat, heshtat dhe armët e ngjashme dhe

pjesët e tyre dhe këllëfet dhe mburojat e tyre

Burimi TARIK indeksi shqip