Kodi i mallërave 3400

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 3400 është pjesa e numrave çelës nga 3401 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
3401 Sapuni; produktet dhe preparatet organike me veprim sipërfaqsor për përdorim si sapun, në formë të shufrave, kallëpeve, pjesëve apo formave të kallëpëzuara, nëse përmbajnë apo jo sapun; produkte dhe preparate organike me veprim sipërfaqsor për larjen e lëkurës, në formë lëngu ose kremi dhe të ndërtuara për shitje me pakicë, që përmbajnë ose jo sapun; letrat, mbushjet, shajak dhe tekstile të tjera të pathurura, të mbushura, veshura apo mbuluara me sapun apo detërgjent:
3402 Agjentet organike me veprim sipërfaqsor (ndryshe nga sapuni); preparatet me veprim sipërfaqsor, preparatet larëse (përfshirë preparatet ndihmëse larëse) dhe preparatet pastruese, nëse përmbajnë apo jo sapun, të tjera nga ato të kreut Nr. 3401
3403 Preparatet lubrifikuese (përfshirë vajin ftohës, përgatitjet për çlirimin e dadove dhe bulonave, preparatet anti-ndryshk apo anti-korozionit dhe preparatet për levizjen nga format nga kallëpi, bazuar në lubrifikantet) dhe preparatet e një lloji të përdorur për trajtimin vajor apo lubrifikues të materialeve tekstile, lëkureve, gëzofeve apo materialeve të tjera, por përjashtohen preparatet që përmbajnë, si përbërës bazë 70 % apo më shumë ndaj peshës vaj nafte apo vajra të fituara nga mineralet bituminoze
3404 Dyllet artificiale dhe dyllet e përgatitura
3405 Llustruesit dhe kremrat, për mbathjet e këmbëve, mobiljet, dyshemetë, karrocerite, qelqit apo metalit, pastat dhe pluhurat për pastrim dhe preparate të ngjashme (nëse janë apo jo në formë te letrave, mbushjeve, shajakut, tekstileve të pathurura, të gomës poroze apo të plastikave poroze, të ngopura, veshura apo mbuluara me preparate të tillë), përjashto dyllet e kreut Nr.3404
3406 Qirinjtë, qirinjtë e hollë dhe të ngjashmit e tyre
3407 Pastat për modelim, përfshirë edhe ato të ndërtuara për argëtimin e fëmijeve; preparatet e njohura si "dylle dentare" apo si " përbërje për gjurmë në stomatologji", vendosur në komplete, në paketa për shitjen me pakicë apo në pllaka, formë patkoi, shufra apo në formë të ngjashme; preparate të tjera për përdorim në stomatologji, me bazë allçie (të gipsit të kalcinuar apo sulfatit të kalciumit)
Burimi TARIK indeksi shqip