Jump to content

Kodi i mallërave 5500

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 5500 është pjesa e numrave çelës nga 5501 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
5501 Litarët prej filamenteve sintetike
5502 00 Litarët prej filamenteve artificiale
5503 Fibrat kryesore sintetike, jo të gërhanura, jo të krehura apo jo të procesuara ndryshe për dredhje
5504 Fibrat kryesore artificiale, jo të gërhanura, jo të krehura apo jo të procesuara ndryshe për dredhje
5505 Mbetje (përfshirë mbetje të krehjes, mbetje fijesh dhe fije të hequra prej pëlhurave) prej fibrave të bëra nga njerëzit
5506 Fibrat kryesore sintetike, të gërhanura, të krehura apo të procesuara ndryshe për dredhje
5507 Fibrat kryesore artificiale, të gërhanura, të krehura apo të procesuara ndryshe për dredhje
5508 Fill për qepje prej fibrave kryesore të bëra nga njerëzit, nëse janë të vendosura apo jo për shitjen me pakicë
5509 Fije (ndryshe nga fije për qepje) prej fibrave kryesore sintetike, jo të vendosur për shitjen me pakicë
5510 Fije (ndryshe nga fije për qepje) prej fibrave kryesore artificiale, jo të vendosur për shitjen me pakicë
5511 Fije (ndryshe nga fije për qepje) prej fibrave kryesore të bëra nga njerëzit, të vendosur për shitjen me pakicë
5512 Pëlhura të endura prej fibrave kryesore sintetike, që përmbajnë ndaj peshës 85 % apo më shumë fibra kryesore sintetike
5513 Pëlhura të endura prej fibrave kryesore sintetike, që përmbajnë ndaj peshës më pak se 85 % fibra të tilla, të përziera kryesisht apo vetëm me pambuk, të një peshe jo më tepër se 170 g/m2
5514 Pëlhura të endura prej fibrave kryesore sintetike, që përmbajnë ndaj peshës më pak se 85 % fibra të tilla, të përziera kryesisht apo vetëm me pambuk, të një peshe më tepër se 170 g/m2
5515 Pëlhura të tjera të endura prej fibrave kryesore sintetike
5516 Pëlhura të endura prej fibrave kryesore artificiale
Burimi TARIK indeksi shqip