Jump to content

Kodi i mallërave 9700

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 9700 është pjesa e numrave çelës nga 9701 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
9701 Pikturat, vizatimet dhe pastelet, të bëra tërësisht me dorë,

përveç vizatimeve të kreut Nr. 4906 dhe përveç artikujve të prodhuar nga pikturimet apo zbukurimet me dorë; kollazhet dhe pllakat e ngjashme dekorative:

9702 Litografitë, gravurat dhe gdhendjet origjinale
9703 Skulpturat dhe statujat origjinale, në çdo material
9704 Pullat postare apo pullat e të ardhurave, vulat postare, mbuluesit

e ditës së parë, letërshkrimet postare, dhe të ngjashme, të përdorura apo të papërdorura, tjera nga ato të kreut 4907

9705 Koleksionet dhe pjesë të koleksionistëve me interes zoologjik,

botanik, mineralogjik, anatomik, historik, arkeologjik, paleontologjik, etnografik apo numismatik

9706 Antikat e një moshe më tepër se njeqindë vjet
Burimi TARIK indeksi shqip