Kodi i mallërave 5300

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 5300 është pjesa e numrave çelës nga 5301 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
5301 Liri, i papërpunuar apo i procesuar por jo i dredhur; mbeturina pushi liri dhe kthime liri (përfshirë mbetje fijesh dhe fije të hequra prej pëlhurave)
5302 Kërp origjinal (Cannabis sativa L.), i papërpunuar apo i procesuar por jo i dredhur; mbeturina pushi dhe kthime të kërpit origjinal (përfshirë mbetje fijesh dhe fije të hequra nga pëlhurat)
5303 Jute dhe fibra të tjera tekstile nga lëvorja (përjashto lirin, kërpin origjinal dhe kërpin kinez apo ramine), të papërpunuar apo të procesuar por jo të dredhur; mbeturina pushi dhe kthime të këtyre fibrave (përfshirë mbetje fijesh dhe fije të hequra prej pëlhurave)
[5304] - -
5305 Fibra të arrës së kokosit, kërp i Maniles (Manila kërp apo Musa textilis Nee), kërp kinez dhe fibra të tjera tekstile vegjetale, të paspecifikuara dhe të papërfshira diku tjetër, të papërpunuara apo të procesuara por jo të dredhura; mbeturina pushi, mbetje dhe kthime të këtyre fibrave (përfshirë mbetje fijesh dhe fije të hequra prej pëlhurave)
5306 Fije liri
5307 Fije jute apo të fibrave të tjera tekstile nga lëvorja të kreut Nr. 5303
5308 Fije prej fibrave të tjera tekstile vegjetale; fije letre
5309 Pëlhura të endura prej liri
5310 Pëlhura të endura prej jute apo prej fibrave të tjera tekstile nga kreu Nr. 5303
5311 Pëlhura të endura prej fibrave të tjera tekstile vegjetale; pëlhura të endura prej fijeve të letrës
Burimi TARIK indeksi shqip