Kodi i mallërave 3500

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 3500 është pjesa e numrave çelës nga 3501 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
3501 Kaseine, kaseinatet dhe derivatet e tjera prej kaseinës; tutkall kaseine
3502 Albuminat (përfshire koncentratet e dy apo më shumë proteinash prej hirrës, që përmbajnë ndaj peshës më shumë se 80 % proteina hirre, të llogaritur mbi peshën e thatë), albuminatet dhe derivatet e tjera të albuminës
3503 Xhelatinë (përfshirë xhelatinen në fleta drejtkëndëshe (përfshirë katrorin) nëse janë apo jo të punuar apo të ngjyrosur në sipërfaqe) dhe derivatet e xhelatinës; isinglas; ngjitësa të tjere me origjinë shtazore, përjashto tutkallin e kaseinës të kreut Nr. 3501
3504 Peptonet dhe derivatet e tyre; substanca të tjera proteinike dhe derivatet e tyre, të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër; pudër prej lëkurës së papërpunuar, nëse është apo jo e kromuar
3505 Dekstrinat dhe niseshtetë e tjera të modifikuara (psh, niseshtetë e esterefikuara apo të paraxhelatinuara); ngjitësat e bazuara në niseshtetë, apo mbi dekstrinat apo mbi niseshtetë e tjera të modifikuara
3506 Tutkallet e përgatitura dhe lëndë të tjera ngjitëse të përgatitura, të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër; produktet e përshtatshme për tu përdorur si tutkall apo si ngjitës, vendosur për shitjen me pakicë si tutkall apo si lënde ngjitëse, të një peshe neto jo më tepër se 1 kg
3507 Enzimat; enzimat e përgatitura të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër
Burimi TARIK indeksi shqip