Përdoruesi:Liridon/100wikidays

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
100wikidays: 100% e përfunduar

Day Article Date
1 Marlene Dietrich 07-22
2 Inxhineria e hapësirës ajrore 07-23
3 ‎Burimi 07-24
4 Avionët 07-25
5 ‎Peter Paul Rubens 07-26
6 Turbina me avull 07-27
7 ‎Apollo 13 07-28
8 ‎Revolucioni i dytë industrial 07-29
9 Elektrifikimi 07-30
10 ‎Linja e prodhimit 07-31
Day Article Date
11 ‎Sebastian Ziani de Ferranti 08-01
12 Procesi i projektimit të avionëve 08-02
13 ‎Finlanda Jugperëndimore 08-03
14 ‎Rajonet e Finlandës
‎Lista e qyteteve të Finlandës
08-04
15 ‎Lumi Aura 08-05
16 Uusimaa 08-06
17 Ishujt Oland 08-07
18 Janosh Huniadi 08-08
19 ‎‎REN21  · ‎Rrezet e diellit
Qyteza
Regjistrues i rrezeve diellore
08-09
20 ‎Zona urbane 08-10
Day Article Date
21 ‎Lista e fushave të energjisë
së ripërtëritshme sipas shteteve
08-11
22 ‎Qëndrueshmëria 08-12
23 Energjia e ripërtëritshme në Shqipëri
‎Energjia diellore në Shqipëri
08-13
24 ‎Biokarburanti 08-14
25 ‎Biomasa 08-15
26 ‎Energjia termike  · ‎Korja
‎Burimi termal  · Watt
08-16
27 Geoffrey Chaucer 08-17
28 ‎Feminizmi
Shtëpia Botuese Onufri
08-18
29 Elektriciteti gjeotermik 08-19
30 Hidroenergjia 08-20
Day Article Date
31 Shqiptarët në Finlandë
CERN  · ‎Palokë Nika
‎Der Schut
08-21
32 ENQUIRE  · Robert Cailliau 08-22
33 ‎Teknologjia e ulët
Energjia nga baticat
08-23
34 ‎Hidroelektriciteti
‎Hidroelektriciteti në Shqipëri
08-24
35 Shkenca, teknologjia dhe shoqëria
Mjeti
08-25
36 Komunat e Zvicrës 08-26
37 Kainuu  · Ostrobothnia Qendrore
Finlanda Qendrore
Rrethet e Zvicrës
08-27
38 Kymenlaakso 08-28
39 Lapland (Finlandë) 08-29
40 Karelia Veriore 08-30
Day Article Date
41 Ostrobothnia Veriore 09-31
42 Ostrobothnia (rajon) 09-01
43 MongoDB 09-02
44 JSON 09-03
45 BSON 09-04
46 Integrated development
environment
09-05
47 Hapësira ajrore 09-06
48 Teknologjia e energjisë
Bioinformatika
09-07
49 Teknologjia industriale 09-08
50 Inxhinieria e transmetimit
Ura e gurit (Shkup)
Çarshia e vjetër e Shkupit
Teknologjia biomjekësore
09-09

Day Article Date
51 Ndërtimtaria  · Shtetet e zhvilluara 09-10
52 ‎Transhumanizmi 09-11
53 Rënditjet ndërkombëtare të Shqipërisë
Organizata Botërore e Turizmit
Forumi Ekonomik Botëror
09-12
54 ‎‎Lista e shteteve sipas numrit të
përdoruesve të internetit
 · Indeksi i arsimimit
09-13
55 Lista e shteteve Afrikane sipas Indeksit
të Zhvillimit Njerëzor

Lista e shteteve sipas Indeksit të
Zhvillimit Njerëzor
 · ‎‎Hulumtimi
09-14
56 ‎‎‎‎Organizata Ndërkombëtare e Punës 09-15
57 ‎Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit 09-16
58 ‎‎UEFA Liga e Kampionëve 2015-16 09-17
59 UEFA Liga e Kampionëve 2015-16 faza
kualifikuese dhe raundi play-off

Inovacioni‎
09-18
60 ‎Krijimtaria‎  · ‎‎‎‎Idea 09-19
Day Article Date
61 ‎‎Inxhineria e sistemeve 09-20
62 ‎‎Inteligjenca njerëzore 09-21
63 Të dhënat‎ 09-22
64 ‎‎Koeficienti i inteligjencës 09-23
65 Lista e shteteve dhe territoreve
më pak se 100,000 banorë

Vendimmarrja
09-24
66 Rajoni jugperëndimor (Maqedoni)‎‎
Indeksi i shteteve të mirë‎
09-25
67 ‎‎Qyteti i Shkupit  · ‎Rajoni i Shkupit
Rajoni i Vardarit  · ‎Rajoni i Pollogut
Rajoni i Pellagonisë‎
‎Rajoni verilindor (Maqedoni)‎
‎Rajoni lindor (Maqedoni)‎
‎Rajoni juglindor (Maqedoni)‎‎
09-26
68 ‎‎Le Corbusier 09-27
69 ‎Mehmed Pashë Qyprilliu 09-28
70 ‎Kryengritja e vitit 1845 09-29
Day Article Date
71 ‎Familja Qyprilliu  · ‎Epoka Qyprilliu 09-30
72 ‎Fazil Ahmed Pashë Qyprilliu 10-01
73 ‎Kryengritja e viteve 1833–39
‎‎Kryengritja e vitit 1910
‎‎Ain't Got No, I Got Life
‎The Amazing Nina Simone
10-02
74 ‎Margot Fonteyn  · ‎Japonez
Lista e shteteve sipas shkallës së
lindshmërisë
 · ‎Colpix Records
‎Forbidden Fruit (album)
‎Nina Simone at Newport
‎Nina Simone at Town Hall
10-03
75 ‎Kryengritja e vitit 1912  · ‎Korean
‎Indonezian · ‎Indian · ‎Filipin
10-04
76 ‎Beteja e dytë e Meçadit (1465)
‎Blinishti  · ‎Lista e viteve në Shqipëri
‎Familja Blinishti · 2009 në Shqipëri
‎2010 në Shqipëri  · ‎2011 në Shqipëri
‎2012 në Shqipëri  · ‎2013 në Shqipëri
‎2014 në Shqipëri · ‎2015 në Shqipëri
10-05
77 ‎Kryeministri i Shqipërisë
‎‎2000 në Shqipëri
‎‎2001 në Shqipëri · ‎‎2002 në Shqipëri
‎‎2003 në Shqipëri · ‎‎2004 në Shqipëri
‎‎2005 në Shqipëri · ‎‎2006 në Shqipëri
‎‎2007 në Shqipëri · ‎‎2008 në Shqipëri
10-06
78 ‎Shqipëria e pavarur · ‎Kuvendi i Vlorës
‎1999 në Shqipëri · ‎1998 në Shqipëri
‎1997 në Shqipëri
10-07
79 ‎1993 në Shqipëri  · ‎1994 në Shqipëri
‎1995 në Shqipëri · ‎1996 në Shqipëri
10-08
80 ‎Ekspedita e Skënderbeut në Maqedoni
‎ISO 3166-2:AL · ‎1989 në Shqipëri
‎1992 në Shqipëri
10-09

Day Article Date
81 ‎Maqedonia (rajon)  · ‎‎1982 në Shqipëri
‎‎1983 në Shqipëri · ‎‎1984 në Shqipëri
‎‎1985 në Shqipëri · ‎‎1986 në Shqipëri
‎‎1987 në Shqipëri · ‎‎1988 në Shqipëri
10-10
82 EURO 2016 - play-offs
‎1990 në Shqipëri  · ‎1991 në Shqipëri
‎1980 në Shqipëri  · ‎1981 në Shqipëri
‎Fjordet Perëndimore (Islandë)
‎Rajonet e Islandës
10-11
83 Qyteti i Arteve dhe Shkencave
Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, 1970
‎‎Rajoni i Kryeqytetit (Islandë)
‎Lista e dekadave  · ‎‎1970 në Shqipëri
‎‎1971 në Shqipëri  · ‎‎1972 në Shqipëri
‎‎1973 në Shqipëri  · ‎‎1974 në Shqipëri
‎‎1975 në Shqipëri  · ‎‎1976 në Shqipëri
‎‎1977 në Shqipëri  · ‎‎1978 në Shqipëri
‎‎1979 në Shqipëri
10-12
84 ‎‎Marrëdhëniet e jashtme të Shqipërisë
Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, 1992‎
‎Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, 1923
Profesionist i kompjuterit
‎‎1960 në Shqipëri · 1961 në Shqipëri‎
1962 në Shqipëri‎ · 1963 në Shqipëri
‎1964 në Shqipëri · 1965 në Shqipëri‎
1966 në Shqipëri‎ · ‎1967 në Shqipëri
1968 në Shqipëri‎  · 1969 në Shqipëri
10-13
85 ‎Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, 2009
‎Zgjidhja e problemit
‎1954 në Shqipëri · 1955 në Shqipëri‎
1956 në Shqipëri‎ · 1957 në Shqipëri‎
‎1958 në Shqipëri · 1959 në Shqipëri‎
10-14
86 ‎Lidhja e Kombeve  · ‎1939 në Shqipëri
‎1940 në Shqipëri  · 1941 në Shqipëri
‎1948 në Shqipëri  · ‎1949 në Shqipëri
‎1950 në Shqipëri  · 1951 në Shqipëri‎
1952 në Shqipëri‎  · 1953 në Shqipëri‎
10-15
87 ‎Pastel Blues (album)  · ‎Philips Records
‎Broadway-Blues-Ballads  · ‎Let It All Out
‎Wild Is the Wind (album)
‎I Put a Spell on You (album)
‎I Put a Spell on You (libër)
‎‎ISO 3166-2:MK  · ‎1942 në Shqipëri‎
‎1943 në Shqipëri‎  · ‎1944 në Shqipëri‎
10-16
88 ‎Organizata ndërkombëtare në Evropë
‎Organizatë ndërqeveritare
‎1928 në Shqipëri
‎1929 në Shqipëri  · ‎1930 në Shqipëri
‎1931 në Shqipëri  · ‎1932 në Shqipëri
1933 në Shqipëri‎  · 1934 në Shqipëri‎
‎1935 në Shqipëri  · 1936 në Shqipëri‎
‎1937 në Shqipëri  · ‎1938 në Shqipëri
10-17
89 ‎Arlind Ajeti  · ‎‎Kupa e Ballkanit 1946
‎‎Kupa e Ballkanit 1947
‎Kupa e Ballkanit 1948
‎Kupa e Ballkanit  · ‎‎1945 në Shqipëri
‎‎1946 në Shqipëri · ‎‎1947 në Shqipëri
Lista e shteteve evropiane sipas
pagës mesatare
10-18
90 ‎Savonia Veriore  · ‎Baltimore (album) 10-19
Day Article Date
91 ‎Savonia Jugore  · ‎1900 në Shqipëri
‎1901 në Shqipëri · ‎1902 në Shqipëri
‎1903 në Shqipëri · ‎1904 në Shqipëri
‎1905 në Shqipëri · ‎1906 në Shqipëri
‎1907 në Shqipëri · ‎1908 në Shqipëri
‎1911 në Shqipëri · ‎1912 në Shqipëri
‎1920 në Shqipëri
10-20
92 ‎ ‎1 − 2 + 3 − 4 + ⋯  · ‎Ostrobothnia Jugore
‎1909 në Shqipëri · ‎1910 në Shqipëri
1913 në Shqipëri‎
10-21
93 ‎Pirkanmaa  · ‎1914 në Shqipëri
‎1915 në Shqipëri
10-22
94 ‎Shkripëzimi  · ‎Satakunta
‎Karelia Jugore  · Tavastia Proper
10-23
95 ‎Prodhimi i elektricitetit 10-24
96 ‎Format e energjisë 10-25
97 ‎‎Hal Mooney · ‎‎Nina Simone Sings the Blues
‎High Priestess of Soul
10-26
98 ‎Agimi  · ‎Seljalandsfoss
‎Perëndimi i diellit  · ‎‎Lindja e diellit
10-27
99 ‎‎Nata  · ‎Game of Thrones
‎‎Lista e episodeve të Game of Thrones
10-28
100 ‎George R. R. Martin 10-29